114. VISITA AL CONSELL DE MENORCA. EDUCACIÓ PER A UNA CIUTADANIA DEMOCRÀTICA 

Sessions: 1 sessió de 2hores
Lloc: Seu del Consell de Menorca a Maó (plaça de la Biosfera, 5)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

ALEIX SINTES PIRIS. Tel.971357082  

 

Descripció
El conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria Ballester, presenta l'organització, les funcions, les competències, etc., del Consell Insular per tal d'apropar la màxima institució política de Menorca al jovent. A continuació la presidenta del Consell Insular, Maite Salord Ripoll, rep l'alumnat per respondre les seves preguntes. Posteriorment té lloc una visita guiada per la seu de la institució a Maó.

Objectius
- Millorar el coneixement de l'alumnat vers les institucions democràtiques, i en especial el Consell de Menorca.
- Enfortir la identificació dels menorquins i les menorquines amb les institucions pròpies.
- Estimular el jovent per a l'exercici de la ciutadania i per a la participació en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable.


Continguts
Conceptes:
L'Administració de Menorca. Competències. El Ple. La Presidència. El govern. Estructura de l'organització.

Procediments:
Explicació amb suport de PPT a la Sala de Plens i entrevista al president. Visita guiada per les dependències de la seu de Maó.

Actituds:
Interès vers la gestió dels assumptes públics i coresponsabilitat ciutadana.


Metodologia
Abans: Si l'alumnat té un interès especial per algun contingut del taller pot trametre les seves preguntes abans del dia de la visita a l'adreça electrònica bsocial@cime.es per tal que les seves expectatives es vegin satisfetes.
Durant: Visita guiada.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per als desplaçaments, si escau (*observacions)


Observacions

((*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.