88. FOC! EL PROFESSORAT EN L'APLICACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ I EVACUACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

Sessions: 1 sessió de 120-180 min
Lloc: Parc de Bombers de Maó o de Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Professorat

Responsable/s

Bombers dels parcs de Maó i de Ciutadella,Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del CIM 

 

Descripció
El professorat del centre educatiu visita el parc de bombers per conèixer conceptes bàsics sobre el foc i saber actuar com a operatiu en l'aplicació del pla d'autoprotecció i evacuació del centre. Inclou pràctiques d'extinció de foc real emprant extintors de pols ABC i CO2.

Objectius
- Formar el professorat com a operatiu en l'aplicació d'un pla d'autoprotecció i evacuació d'un centre escolar.
- Tenir informació adequada sobre com s'ha d'actuar en cas d'incendi.
- Conèixer quins són els riscos de l'incendi (productes de la combustió).
- Conèixer els agents extintors i el seu ús.
- Saber la manera en què cal actuar segons el tipus de foc.


Continguts
Conceptes: S'expliquen els conceptes bàsics sobre el foc, les classes de foc, els productes de combustió, la propagació del foc, els agents extintors, l'elecció d'agents extintors...
Procediments: Es practica l'extinció de foc real utilitzant extintors de pols ABC i CO2.
Activar l'evacuació.

Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Primera part: explicació dels conceptes bàsics i procediments d'actuació.
Segona part: pràctiques a l'exterior extingint un foc real, amb l'objectiu d'agafar seguretat en el maneig d'un extintor.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Materials d'extinció d'incendis  
 Autocar per als desplaçaments (*)


Observacions


((*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.