83. EDUCACIÓ AMBIENTAL AL BARRANC D'ALGENDAR 

Sessions: 1 sessió de 120 min
Lloc: Barranc d'Algendar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS

Responsable/s

Planterista del barranc d'Algendar, TOMEU TRUYOL Planterista del barranc d'Algendar, Càritas Diocesana de Menorca CIUTADELLA, ref sra. LALI.

 

Descripció
Visitarem el barranc d'Algendar de Ferreries, zona declarada ANEI, LIC i ZEPA, on descobrirem el projecte d'agricultura ecològica i de recuperació d'arbres fruiters autòctons que s'hi du a terme, amb el seu viver de producció de planta i banc d'arbres de varietats locals. També coneixerem la recuperació del sistema hidràulic de s'Aranjassa, que porta l'aigua al projecte.

Objectius
- Mostrar l'alternativa del cultiu ecològic.
- Difondre les varietats autòctones de fruiters que han estat recuperades al barranc.
- Conèixer el marc natural d'una zona declarada ANEI, LIC i ZEPA.


Continguts
Conceptes: Agricultura tradicional. Agricultura ecològica. Paisatge. Varietats autòctones. Medi ambient. El consum alternatiu.
Procediments: Apendre a analitzar el valor afegit que hi ha rere alguns productes agrícoles.
Actituds: Respecte per la natura i el patrimoni cultural. Valorització de les varietats locals.

Metodologia
Abans: Contacte amb el centre educatiu per presentar l'activitat a l'alumnat.
Durant: Motivació cap a la participació activa.
El descobriment i la informació rebuda seran els conductors de l'aprenentatge.

Després: Avaluació de la participació de l'alumnat i de l'assoliment dels objectius.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per al desplaçament (*)
Roba impermeable, pantalons que no toquin el terra i sabates adients 
Quaderns de treball sobre la visita per a l'alumnat: "Conservació de les varietats locals de fruiters", "El viver arbres d'Algendar" i "La vida al barranc d'Algendar" 


Observacions

El taller s'aplicarà preferentment els mesos de novembre i desembre i abril, maig i juny.
Es recomana dur equipament adequat els mesos d'hivern: impermeable i calçat tancat.

**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.