165. CONTACONTES "ESTELA,CRIDA MOLT FORT" 

Sessions: 1sessió de 50minutos
Lloc: AULA CENTRE
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

AINA MARIA DURÁN, PATRICIA RADUÁN I PATRICIA MOLINÉTreballadores fundació RANAFundació RANA

 

Descripció
Es tracta d’una activitat de prevenció que neix a partir del conte “Crida ben fort Estela!”, escrit per Bel Olid, història que s’utilitza per transmetre eines d’autoprotecció a nins i nines

Objectius
Conèixer els drets de la infància i adolescència i el dret al seu propi cos.
Reconèixer conductes i situacions de risc.
Saber distingir entre secrets bons i dolents.
Aprendre a demanar ajuda i identificar persones de confiança.
Aprendre a comunicar el que els hi agrada i el que no els agrada.


Continguts
Conceptes: Amb la finalitat de respectar el ritme d’aprenentatge de cada infant i adequar la informació a cada etapa evolutiva, després de parlar sobre la història de n’Estela, ens centrem en aspectes concrets a cada cicle
Procediments: 1º Cicle (1º i 2º de Primària): Es parla del cos, de la privacitat d’aquest i de com nosaltres, responsables del nostre cos i de totes les funcions que duem a terme per cuidar-lo (Menjar sa, dormir les hores adients, beure aigua, fer exercici…). En aquest cicle, l’activitat es centra en profunditat en el propi dret a dir NO davant circumstàncies desagradables.
2º Cicle (3º i 4º de Primària): En aquest cicle, pensem que és de gran importància parlar sobre el sentit d’estimar, aprendre a estimar, saber estimar bé i estimar de veritat, i aprendre a diferenciar entre secrets bons, aquelles que es poden guardar i els dolents, aquells on alguna persona surt danyada i s’han de contar.
3º Cicle (5º i 6º de Primària): En el tercer cicle, es prioritza la necessitat de parlar sobre la culpabilitat de la víctima dins una circumstància d’abús i traslladar aquesta problemàtica dins un altre entorn: Internet.

Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Gràcies a l’escenificació del conte s’introdueix la temàtica mitjançant una posició activa dins la història. Aquesta activitat permet obrir un diàleg posterior on els menors reflexionen i obtenen eines claus per la seva protecció i d’identificació de situacions d’abús perquè aprenguin a dir NO, a demanar ajuda, a cuidar el seu cos i en confiar amb els demés.
Després: Hi ha una guia didàctica pels docents.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Ordinador i projector


Observacions

Patricia Moliné, Patricia Raduán i Aina Maria Durán, treballadores de Fundación RANA
Telèfon: 971724795
Carrer Bonaire 16, 3. 07012 Palma
Adreça electrònica: info@fundacionrana.org
Nins i nines d’entre 6 i 11 anys, és a dir, dins tots els cursos d’Educació Primària. Es realitza un contacontes per cada grup classe, és a dir, es realitza una activitat amb un grup amb un màxim de 25 alumnes.