52. BÀDMINTON: XALAM I APRENEM! 

Sessions: 2SESSIONS
Lloc: AULA , PATI , PABELLÓ
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

DAVID MERCADAL MERCADALTècnic del Programa IntegrasportCIM

Consell Insular de Menorca. Departament de Esports. 

Descripció
El taller de promoció consisteix en la realització de dues sessions de bàdminton dirigides als joves
escolars d’Educació Primària.


Objectius
Familiaritzar l’alumnat escolar amb la pràctica del bàdminton.
? Donar a conèixer el material bàsic del bàdminton als joves escolars.
? Treballar les habilitats motrius bàsiques dels joves escolars.
? Fomentar la cohesió d’equip a través del bàdminton.
? Fomentar la pràctica del bàdminton com a pràctica saludable.


Continguts
Conceptes: Donarem a conèixer i practicarem els cops més bàsics del bàdminton. També
donarem algunes consignes bàsiques per afavorir la pràctica del joc.

Procediments: El joc serà l’eina metodològica que farem servir durant les sessions, una eina
bàsica per a l’ensenyament - aprenentatge dels nostres escolars. Les preguntes seran un altre
eina metodològica per aprendre. Volem que l’alumnat vagi descobrint per ell sol amb el nostre
acompanyament.

Actituds: Volem que tothom es senti a gust practicant la nostra activitat. Les activitats seran
motivadores i integrant a tothom en la pràctica.


Metodologia
Abans: Es poden fer sessions prèvies a les que nosaltres impartirem. Ens adaptem
al que ens sol·licit el/la mestre/a.

Durant: Activitats que tindran el joc com a element bàsic de
desenvolupament.

Després: Els joves escolars podran gaudir d’una sessió gratuita al club de bàdminton del
municipi del seu poble o al més proper.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
La delegació a Menorca de la Federació Balear de Bàdminton de les Illes Balears posa a disposició tot el material necessari per realitzar les sessions. 


Observacions

Es realitzaran 2 sessions per cada curs. La temporalitat d’aquestes s’acordarà amb el mestre
d’Educació Física de l’escola. La disponibilitat és d’octubre a juny.
La delegació a Menorca de la Federació Balear de Bàdminton de les Illes Balears posa a disposició
tot el material necessari per realitzar les sessions.
Volem que l’alumnat tingui un alt compromís motor durant les sessions. En aquest sentit, les
explicacions seran molt curtes i el temps de joc molt elevat per afavorir-ho.
? Buscarem la motivació de l’alumnat a través de les diferents activitats d’ensenyament -
aprenentatge proposades durant les sessions.
? La participació de l’escola en el programa permetrà a cada alumne/a poder gaudir d’una
sessió gratuita en el club de bàdminton del seu municipi o voltants. La relació dels clubs a
Menorca és la següent:
Club Municipi Director tècnic Contacte Tècnics

CB Maó 619 50 22 67 Pep Costa
David Mercadal

CB Alaior
Alaior Francisco de
Haro680 348 637

Menorca
Bàdminton Club
Es Castell
Carlos Daroca 656 586 360

CB Ciutadella Ciutadella Lluís Saurina 680 814 098