163. POESIA A LES BIBLIOTEQUES 

Sessions: 1sessió de 60minuts
Lloc: BIBLIOTECA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

JOANA M. GARAU SOBRINO BIBLIOTEQUES CIM. Tel. 971368390 SERVEI COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES DEL CIM SEU CONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
Un/a poeta menorquí/na o amb residència a l’illa, el qual, vosaltres podreu triar de dins ,el cataleg del Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (Pla SALM) , recita una selecció dels seus propis poemes i d’altres poetes i parla del seu procés creatiu. L’activitat pretén fomentar la poesia, com un gènere llegit per una minoria i, en general, desconegut. Així mateix, pretén donar a conèixer principalment els nostres poetes. El taller es durà a terme a la biblioteca pública del municipi i va adreçat a alumnes de tercer cicle de Educació Primària, d’ESO i de Batxillerat.


Objectius
Fomentar la poesia com un gènere poc conegut entre els joves i adolescents. Fomentar l’hàbit lector en general, en unes edats en què sovint és substituït per altres activitats, amb la finalitat que no s’abandoni.
Conèixer poetes menorquins o vinculats amb Menorca i la seva obra i la possibilitat d’interactuar amb ells.
Despertar la curiositat per la poesia en general, i la menorquina en particular, de la mà dels propis creadors.
L’activitat es du a terme en una biblioteca pública per donar-la a conèixer i promocionar-ne l’ús.


Continguts
Conceptes: Foment de la lectura, foment de la poesia, promoció de la biblioteca, poetes de Menorca, obres poètiques, adolescència, joventut, hàbit lector.


Procediments: Despertar la curiositat per la poesia. Fer-ho en una biblioteca i de la mà d’un autor local, amb la triple finalitat de promocionar la biblioteca, donar a conèixer poetes de l’illa i altres nacionals o internacionals.

Actituds: Ser conscients del benefici de l’hàbit de la lectura al llarg de la vida.
Obrir-se a nous autors i gèneres de la mà d’un escriptor.
Incitar la curiositat literària enfront d’allò conegut.
Ser conscients de les biblioteques com espais que ofereixen gran quantitat i lectures diverses a l’abast de tothom.


Metodologia
Abans: El professorat s’ha de coordinar amb el bibliotecari. Es recomana fer una sessió introductòria a classe sobre el poeta que impartirà el taller i preparar preguntes sobre el procés creatiu del poeta en qüestió.
Durant: La finalitat és que l'alumnat no només escolti, sinó que posteriorment participi i es produeixi un diàleg entre el poeta i els propis alumnes.

Després: Es pot recomanar la lectura d’alguns del poemes recitats al taller.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L’autor o la biblioteca pública posen a l’abast els llibres amb els poemes que recita la persona que fa el taller, perquè els alumnes els vegin físicament. 


Observacions

Es recomana que el nombre d’alumnes siguin els d’un grup, és a dir, 35 persones com a màxim.
El taller està disponible durant tot el curs. Així i tot, es recomana que es dugui a terme principalment al voltant del 21 de març, Dia Internacional de la Poesia.
Tercer cicle de Educació Primària, ESO i Batxillerat.
A la biblioteca pública del municipi.