33. COS, SEXUALITAT I PLAER 

Sessions: 2 sessións de 50 minuts
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO

Responsable/s

Montserrat Martinez Lemos, Enfermera d'Educació per a la Salut/VIH del Hospital Mateu Orfila Infermera d'Educació per a la Salut del Hospital Mateu Orfila de Maó Hospital

Patrocinat pel Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Mitjançant activitats participatives el jovent identifica les seves necessitats afectives i analitza les seves actituds sexuals; paral·lelament, s'aclareixen conceptes i es promouen actituds sexuals saludables a fi que l'alumnat sigui capaç d'expressar i viure els seus sentiments, l'afecte i la sexualitat de manera lliure i responsable. Inclou un contacte prèvi amb el professorat, bé per e-mail, skype o telf.

Objectius
- Tenir la informació adequada sobre aspectes relacionats amb la sexualitat i l'afectivitat.
- Qüestionar i revisar mites i falses creences sobre la sexualitat.
- Conèixer millor el propi cos i el de l'altre sexe, respectar-lo i estimar-lo.
- Qüestionar les pròpies actituds afectives i sexuals.
- Promoure l'autoestima respectant les diferències.
- Promoure conductes responsables respecte a la pròpia sexualitat i a la de les altres persones.
- Poder viure la sexualitat de manera lliure i responsable.


Continguts
Conceptes: - Què és la sexualitat; conceptes al llarg de la història.
- El meu cos, el teu cos, com és, com el veig, com el visc.
- Diferències entre sexe i rol sexual.
- Identitat sexual, el plaer i les opcions sexuals.
- Autoerotisme.
- Al·lots i al·lotes, som diferents? Significat de la diferència.
- La diferència com a desigualtat.
- Sexualitat i llenguatge. Sexualitat, educació i moral.
- Planificació responsable.

Procediments: Argumentar, analitzar, exposar...
Actituds: Responsabilitat, respecte.

Metodologia
Abans: Hi haurà un contacte prèvi amb els tutors i les tutores en què es concretaran els dies/hores, les condicions de la impartició del taller, els objectius, les activitats, els recursos necessaris i les característiques del grup.

El professorat demana a l'alumnat:

1. ANOTAR en un paper ,sense nom, el que vol saber sobre el tema i ho recull per fer-ho arribar a la persona responsable del taller.

2. DEMANAR si han rebut educació afectivosexual a casa o al centre educatiu.

Durant: Mitjançant activitats activoparticipatives els/les adolescents identifiquen les seves necessitats afectives i analitzen les seves actituds sexuals (relacions sexuals, amor/sexe, imatge corporal, masturbació, identitat sexual, rol de gènere, anticoncepció...).
Paral·lelament, s'aclareixen conceptes i es promouen actituds sexuals saludables que permetin el creixement personal.

Després: S'avalua el taller i es posen en comú quines són les necessitats afectivosexuals de l'alumnat i com abordar-les.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material dinàmiques de grup aportarà el responsable del taller. 
Ordinador, pantalla i projector 


Observacions

S'ha de tancar-concretar- el dia i la hora per fer el taller amb la PERSONA RESPONSABLE DEL TALLER I EL PROFESSOR.
Adreçat a 2n ESO.
ABANS, el professorat ha demanat als alumnes temes específics a tractar.