47. KARATE DE PROMOCIÓ 

Sessions: 1sessió 50minuts
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

BARTOLOMÉ CARRERAS CARDONA  

 

Descripció
Karate d'iniciació i promoció a les escoles.

Objectius
Que tots els fiets i fietes puguim coneixer l'esport del karate.

Continguts
Conceptes: Educació,valors,companyerisme,sociabilitzar .
Procediments: Apendre l'esport, fagent exercicies en parelles.
Actituds: Positives, educatives,disfrutar en l'esport.

Metodologia
Abans: Escalfament, exercisis previs
Durant: Exercisis bàsics de Karate d'iniciació
Després: Demanar als professors la didàctica de la motivació pràctica del esport per part dels alumne.

RecursosObservacions