25. «DECIDEIX»PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES I D'ALTRES TIPUS D'ADDICCIONS  

Sessions: entre 4 i 6 sessions de 50 minuts.
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

JOAN JUNOY SALAS, Metge conselleria de salut PROMOCIÓ DE LA SALUT SANIDAD MAO

 

Descripció
"A l'aula, el programa l'implementen els propis professors del centre educatiu, amb l'assessorament, si cal, del responsable del mateix"
Programa escolar de prevenció de drogodependències i d’altres tipus d’addiccions. S’inclou dintre dels programes basats en les influències socials; la pressió de grup, els factors afectius i cognitius, que intervenen a l’hora de prendre decisions. Molt amè, pels alumnes, al estar presentat en format d’historietes.


Objectius
L’objectiu principal és que l’alumne aprengui a decidir respecte al seu consum de drogues. Es tracta d’ensenyar a identificar les situacions en què es prenen decisions sobre l’ús de les drogues legals i il·legals, i utilitzar els coneixements que es tenen per tal d’adoptar la decisió adequadament al trobar-se en aquestes situacions.

Continguts
Conceptes: la prevenció del consum de drogues i altres addiccions, dins l’àmbit escolar
- informació sobre les drogues i altres tipus d’addiccions
- les addiccions no químiques: TIC’s o d’altres
- ensenyar a decidir
- idees pel treball amb els pares
- psicologia del adolescent

Procediments: sessions teòriques
- dinàmiques grupals
- material pels alumnes – quaderns-
- tríptic informatiu per a les famílies

Actituds: aprendre a suportar la pressió del grup
- saber dir no
- tenir alternatives d’oci sanes


Metodologia
Abans: No cal fer cap activitat prèvia al taller, si no es vol.
Durant: Material basat en historietes representatives (6 còmics) del tema a tractar – drogues, inicis de consum, oci, tecnologies digitals, repercussions família-, suggeriments per orientar la reflexió, proposta de situacions conflictives que exigeixen una presa de posició.
La tècnica més emprada és la representació d’escenes, basades en les circumstàncies en que se’n produeix el consum.

Després: queda a lliure criteri del professorat que implementa el programa.


RecursosObservacions

"A l'aula, el programa l'implementen els propis professors del centre educatiu, amb l'assessorament, si cal, del responsable del mateix"
El programa aporta tot el material necessari per a implementar el programa: quaderns pels alumnes, guia pels professors i tríptic informatiu per a les famílies.
És un programa transversal, que partin de la prevenció de les drogodependències, ofereix recursos que serveixen per prevenir tots els altres tipus d’addiccions.