45. ONA, LLENGUATGE I ESPORT 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO

Responsable/s

JULIA RITA ROMAFISIOTERAPEUTA I ESPORTISTA D´ALT NIVELL 

 

Descripció
Breu introducció sobre la carrera de Júlia Rita com a esportista d’alt nivell, emfatitzant l’etapa adolescent i el seu pas per l’institut.
Vídeos sobre el llenguatge discriminatori i la manera en què el tenim tan socialment acceptat.
Presentació d’imatges amb paraules i frases discriminatòries sobre tot per a la dona.
Reflexió i posada en comú d’opinions sobre tot el material presentat.


Objectius
Conscienciar als estudiants sobre la presència de llenguatge discriminatori en l’esport en edat escolar.
Sensibilitzar a l’alumnat de l’ús que poden estar fent del llenguatge discriminatori.
Motivar als alumnes a que facin esport i que no l’abandonin en l’etapa de l’adolescència, especialment les dones.
Millorar els nivells de participació de les noies a la classe d’Educació Física.
Fomentar valors com la cooperació i el treball en equip entre sexes.


Continguts
Conceptes: El taller ONA, llenguatge i esport s’emmarca dins la proposta de treball L’esport és de tothom, campanya que planteja la conscienciació social des de les primeres edats, per tal de promoure l’equitat d’oportunitats entre nois i noies, així com la transmissió de valors i actituds igualitàries en l’educació física escolar i l’activitat fisicoesportiva.
Procediments: PARAULES CLAU
Sensibilització, llenguatge, esport, esport d’alt nivell, discriminació, tòpics, estereotips, sexe, diversitat, tolerància, igualtat, integració.

Actituds:

Metodologia
Abans: Programació del taller i avís amb antelació a l’alumnat.
Durant: L’activitat està plantejada en format xerrada a l’aula.
Es prega a l’alumnat atenció i participació durant el seu desenvolupament.

Després: Un cop exposat tot el material per part de la ponent, es demana a l’alumnat que es qüestioni i reflexioni sobre els punts esmentats.

RecursosObservacions

Julia Rita Roman Fisioterapeuta i esportista d’alt nivell julia_rita@hotmail.com
Tel. 680 562 610
L’activitat va destinada al tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria.
DURADA
Una sessió de 60 minuts. Només es realitzarà una xerrada a cada institut.
RECURSOS
Es prega al centre que disposi de projector, ordinador i connexió a Internet a l’aula on es realitzarà el taller.