44. EL TENNIS – ESPORT DE VIDA  

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ANA BELEN VIDAL GORNESDirectora técnica Club de tennis

 

Descripció
PROMOCIO ESPORTIVA DE L´ESPORT DEL TENNIS, UN ESPORT DE VIDA ON ES REFORCEN
ELS VALORS ESPORTIUS


Objectius

DONAR CONEIXER EL TENNIS I ELS VALORS ESPORTIUS QUE AQUEST ESPORT
DESENVOLUPA, ESFORÇ, COMPANYERISME, SACRIFICI, PENDRE DECISIONS ....

ESPORT = SALUT – IMPORTANCIA DE L´ESPORT EN ELS JOVES D´AVUI DIA.Continguts
Conceptes: PRESSA DE CONTACTE AMB L´ESPORT – PROMOCIO ESPORTIVA I CONEIXEMENTS MINIMS
DEL TENNIS – EXPLICACIO DELS COPS BASICS

Procediments: LA METODOLOGIA A SEGUIR SERÁ MITJANÇANT ACTIVITATS DINAMIQUES I JOCS AMB ELS
MATERIALS PROPIS DE L´ESPORT, ADAPTATS ALS PATIS DEL COL.LEGI

UN COP FINALITZADES LES SESSIONS ES PODRA TENIR UNA CLASSE GRATUITA ALS
DIVERSOS CLUBS DE L´ILLA

Actituds: UN COP FINALITZADES LES SESSIONS ES PODRA TENIR UNA CLASSE GRATUITA ALS
DIVERSOS CLUBS DE L´ILLA


Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

ANA BELEN VIDAL GORNES, secretaria delegació Menorca tennis

Telf. 609371131

c/ Cami de sa Beguda s/n – 07730 ALAIOR

delegacionmenorcatenis@hotmail.com

CURSOS DESTINATARIS

PRIORITARIAMENT FILLETS DE 4t, 5è i 6è, però també es podrien incloure els alumnes de 3er.6. DURADA

1 o 2 sessions per curs, dependrà del nombre de peticions.

Unes 100 sessions totals7. RECURSOS Què cal i qui ho aporta: el centre o l'entitat?

El centre nomes haurà d´aportar algun cono o material general. La Delegació de Menorca aportarà
tota la resta de material, pilotes, raquetes, ...8. LLOC

Patis del col·legi