42. EL PADEL I ELS VALORS ESPORTIUS – ESPORT EN FAMILIA  

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ANA BELEN VIDAL GORNESDirectora técnica Club de tennis

 

Descripció
PROMOCIO ESPORTIVA DE L´ESPORT DEL PADEL, UN ESPORT DE VIDA I FAMILIAR ON ES
REFORCEN ELS VALORS ESPORTIUS I LA SALUT


Objectius
DONAR CONEIXER EL PADEL I ELS VALORS ESPORTIUS QUE AQUEST ESPORT
DESENVOLUPA, COMPANYERISME, ESPORT AMB EQUIP, RESPECTE ....

ESPORT = SALUT – IMPORTANCIA DE L´ESPORT EN ELS JOVES D´AVUI DIA.
Continguts
Conceptes: PRESSA DE CONTACTE AMB L´ESPORT – PROMOCIO ESPORTIVA I CONEIXEMENTS MINIMS
DEL PADEL – EXPLICACIO DELS COPS BASICS

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: LA METODOLOGIA A SEGUIR SERÁ MITJANÇANT ACTIVITATS DINAMIQUES I JOCS AMB ELS
MATERIALS PROPIS DE L´ESPORT, ADAPTATS ALS PATIS DEL COL.LEGI

UN COP FINALITZADES LES SESSIONS ES PODRA TENIR UNA CLASSE GRATUITA ALS
DIVERSOS CLUBS DE L´ILLA

Durant:
Després: UN COP FINALITZADES LES SESSIONS ES PODRA TENIR UNA CLASSE GRATUITA ALS
DIVERSOS CLUBS DE L´ILLA


RecursosObservacions

ANA BELEN VIDAL GORNES, Director tècnic C.T. ALAYOR
Telf. 609371131
tenisalayor@hotmail.com

CURSOS DESTINATARIS
PRIORITARIAMENT FILLETS DE 4t, 5è i 6è, però també es podrien incloure els alumnes de 3er.

1 o 2 sessions per curs, dependrà del nombre de peticions.

Unes 100 sessions totals

El centre nomes haurà d´aportar algun cono o material general. La Federació de pàdel de les Illes
Balears aporta tota la resta de material, pilotes, pales, ...