40. PROMOCIÓ VOLEI 

Sessions:
Lloc: Poliesportiu o pati del centre escolar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Lourdes Llorens MarquésDelegada Menorca de la Federació de les Illes Balears de Voleibol 

 

Descripció
Coneixer i practicar el voleibol a traves de diferents jocs i exercicis per parelles o grups.

Objectius
L’objectiu principal es la promoció i conèixer l’esport de voleibol.. Dilvulgar la salut en l’esport entre els mes joves.

Continguts
Conceptes: Jocs pre-esportius. Buidar el camp, pilota cràter...
Procediments: Exercicis tècnics i golpetjos per parelles.

Partits 4x4

Actituds:

Metodologia
Abans: Explicació del joc del volei
Durant: Diversió i coneixement realitzant diferents jocs pre-esportiu. Realitzar exercicis per parelles i pràcticar partits (4x4)
Després: Donar a conèixer els diferents clubs de Menorca on es pots practicar el voleibol

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Xarxa de volei o bàdminton, cordes o elàstic 
Pilotes de volei 


Observacions