164. ASTRONOMIA: UNA MIRADA AL CEL 

Sessions: 1sessió de 1hora
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS. Tel. 653862684 RESERVA BIOSFERA

Agència Menorca Reserva de Biosfera - Consell Insular de Menorca  

Descripció
Es farà una sessió de planetari, on entrarem en una cúpula, per poder observar i reconèixer diferents cossos del sistema solar: planetes i satèl·lits, així com les diferents constel·lacions que es poden observar a cada època de l’any. Veurem la importància d’un paisatge nocturn per poder orientar-se i l’estreta vinculació de les estrelles amb la cultura talaiòtica.

Objectius
Conèixer les constel·lacions més significatives, així com la ubicació i moviment d'astres en la volta celeste.
Distingir diferents tipus de cossos celestes.
Saber orientar-se observant el cel nocturn.
Valorar els aspectes estètics, pràctics i culturals de les estrelles.
Promoure l'interès i curiositat per l'observació del cel nocturn.
Reconèixer un tipus de contaminació: la contaminació lumínica i les seves conseqüències.


Continguts
Conceptes: Moviment de la volta celeste i reconeixement de les constel·lacions en funció de l’època de l’any
Llegendes de les diferents constel·lacions
El sistema solar i els planetes
Orientació nocturna amb les estrelles
La cultura talaiòtica i les estrelles
La contaminació lumínica

Procediments: A través d'una sessió de planetari podrem distingir el cel nocturn en cada època de l'any, conèixer la mitologia associada a les estrelles i com orientar-nos en el paisatge nocturn amb les constel·lacions.

Actituds: Valor pels aspectes estètics, pràctics i culturals de les estrelles.
Interès i curiositat per l'observació del cel nocturn.
Sensibilització davant els problemes de contaminació lumínica.
Implicació en la conservació del medi ambient.


Metodologia
Abans: Prèviament s’haurà de contactar amb els responsables de l’activitat per coordinar-ne el desenvolupament, els horaris i concretar el lloc de realització.

Durant: Es basarà en una sessió de planetari en què els alumnes passaran per un lloc (a determinar ).

Després: Es podrà treballar a l’aula tots els conceptes treballats.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 L’entitat portarà tot el necessari per al desenvolupament de l’activitat. És necessari desplaçament de la classe (a peu) al lloc on es desenvoluparà l’activitat.


Observacions

Es faran 12 sessions a Ciutadella
12 sessions as Mercadal
12 sessions a Maó
La realització del taller es farà a partir de gener de 2020
La disponibilitat del taller estarà en funció de les places oferides i s'aniran omplint per orde d'inscripció.

Persona de contacte:
Nuria Galarza Lozano
Telèfon: 653 86 26 84
adreça electrònica: alforidedalt@gmail.com