62. CONEIX ELS ECOSISTEMES I ADAPTACIONS AL CANVI CLIMÀTIC  

Sessions: 1sessió de 2 a 3 hores
Lloc: Aparcament públic de cala Pilar, fins a arribar a la platja del Pilar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat i batxillerat Escola d'art.

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

Agència Menorca Reserva de Biosfera - Consell Insular de Menorca 

Descripció
El taller consisteix en un recorregut des de l’aparcament públic de la finca d’Alforí fins a la platja del Pilar i tornada. Durant aquest recorregut passarem per diferents entorns naturals: alzinars, pinars i sistemes dunars. Descobrirem quins són els serveis i els beneficis que els boscos han donat a Menorca al llarg de la història, quins ens donen actualment i quins ens poden donar en un futur si tenim en compte que Menorca no queda exempta dels efectes del canvi climàtic.
Introduirem el concepte de canvi climàtic i estudiarem quins efectes pot tenir sobre els nostres ecosistemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis.


Objectius
Conèixer els serveis i els beneficis que ens donen els boscos, els impactes que pot tenir el canvi climàtic sobre els ecosistemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis.
Conèixer com és i com funcionen els sistemes dunars i la platja del Pilar.
Conèixer les característiques de la costa nord de Menorca.
Descobrir els hàbitats, flora, fauna i patrimoni etnològic.
Descobrir les activitats humanes relacionades amb el camp i el bosc.
Fomentar el coneixement i observació de l’entorn i, per tant, la seva valoració i preservació.


Continguts
Conceptes: Canvi climàtic
Ecosistema forestal
Gestió forestal
Fixació del carboni
Erosió
Serveis ambientals
Beneficis ambientals
Usos dels boscos
Patrimoni etnològic del bosc i del camp
Impactes ambientals de les activitats humanes

Procediments: Conèixer els serveis i els beneficis que ens donen els boscos i els impactes que pot tenir el canvi climàtic damunt els ecosistemes forestals de Menorca.
Actituds: Ser conscients de la importància dels boscos per la seva contribució als cicles ecològics i per la importància socioeconòmica que han tingut al llarg de la història.
Reflexionar sobre els efectes que el canvi climàtic pot tenir damunt els ecosistemes i, de retruc, sobre el nostre benestar.
Actuar responsablement envers el medi natural i entendre la importància de les conductes individuals per a la seva conservació.


Metodologia
Abans: Prèviament s’haurà de contactar amb els responsables de l’activitat per coordinar-ne el desenvolupament, els horaris i adaptar l’activitat a les necessitats del grup.

Durant: Es basarà en un itinerari guiat. Es faran parades explicatives sobre els elements destacats que ens anirem trobant durant la ruta.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L’entitat portarà tot el necessari per al desenvolupament de l’activitat.  
 L’entitat portarà tot el necessari per al desenvolupament de l’activitat. És necessari transport escolar fins a l’aparcament del Pilar. És accessible amb minibús.


Observacions

L’entitat portarà tot el necessari per al desenvolupament de l’activitat.
És necessari transport escolar fins a l’aparcament del Pilar. És accessible amb minibús. Per als autobusos de grans dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).