162. MUSEU DE MENORCA,COM ES VESTIEN ELS TALAIÒTICS? 

Sessions: 1 sessió de 75 minuts
Lloc: Museu de Menorca a Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
EDUCACIÓ ESPECIAL

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT. Tel. 971 35 09 55 Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Taller i visita a la sala de prehistòria del Museu de Menorca


Objectius
Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca
Experimentar de manera didàctica i creativa les formes de vida dels primers habitants de Menorca a l’època talaiòtica
Apropar el concepte de patrimoni històric i cultural al públic infantil
Gaudir de l’observació de peces originals a través de la visita al Museu


Continguts
Conceptes: La vida quotidiana en època talaiòtica
Diferències entre la vestimenta actual i la dels primers pobladors de Menorca
Processos d’elaboració de la vestimenta en època talaiòtica (eines, materials...)
Apropament i interpretació d’objectes del patrimoni històric de Menorca

Procediments: Recreació dels processos d’elaboració que utilitzaven els talaiòtics per fer-se la vestimenta
Creació de peces de roba i joies, reproduint les tècniques que s’utilitzaven a la prehistòria
Observació de peces originals exposades a l’exposició permanent del Museu

Actituds: APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA
Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR
Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges
APRENDRE A DESCOBRIR I A TENIR INICIATIVA
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.
CONVIURE I HABITAR EL MÓN Comportar-se d’acord a unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i, cap la integració social.


Metodologia
Abans: En cas que les mestres vulguin treballar amb anterioritat el tema de la prehistòria de Menorca, el Museu podrà facilitar uns dibuixos d’un home i una dona talaiòtica per tal que a classe es pugui observar quin tipus de vestimenta podrien haver utilitzat i perquè puguin elaborar les seves hipòtesis.

L’observació dels dibuixos pot anar acompanyada d’un debat sobre alguns aspectes relacionats amb el dia a dia durant la prehistòrica, amb preguntes com:
- De quin material es feien la roba?
- D’on treien els materials que feien servir?
- Quines eines tenien?
- Com treballaven els teixits?
- Com anaven vestits?
- Utilitzaven joies?

El rol de la mestra no ha de ser tant el de donar informació, sinó com el de moderar la conversa i debat que s’estableixi arrel de les respostes dels alumnes. Durant l’activitat al Museu es donarà resposta a aquestes preguntes i a totes aquelles que puguin sorgir durant el taller.

Durant: En aquesta activitat utilitzarem la disfressa com un recurs didàctic per apropar-nos a la prehistòria menorquina. Els alumnes aniran descobrint i experimentant tots els processos, eines i materials que utilitzaven els talaiòtics per fer-se la vestimenta i, a la vegada, com era el seu dia a dia.
A través de la reproducció d’un teler i dels objectes que utilitzaven els prehistòrics, es visualitzarà com treballaven els teixits i tots els participants podran vestir-se amb peces de tela simulant la vestimenta dels prehistòrics.
Una vegada vestits, es farà un collaret amb denes, recreant algunes peces que s’han trobat a les excavacions dels jaciments de Menorca.
Per acabar l’activitat, els alumnes vestits de talaiòtics visitaran la sala de la Prehistòria de Menorca de l’exposició permanent del Museu, on podran observar algunes de les peces que hauran descobert durant el taller (botons, punxons, collars...).

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Teles i pells Cordes Reproduccions de punxons, fusaioles, pesos, telers, botons, denes Llana Reproduccions de denes per collars...  


Observacions

Educació Infantil
Cicle Inicial de Primària
Educació especial