161. TEIXINT LA CULTURA TALAIÒTICA,UNA GIMCANA 

Sessions: 1sessió entre 1 a 2 hores
Lloc: Jaciment arqueològic de Torre d’en Galmés, Alaior.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Una gimcana a través de la història de Torre d’en Galmés
Gimcana basada en la història del jaciment arqueològic de Torre d’en Galmés. El recorregut de la gimcana es configura al voltant d’una sèrie de proves o activitats que poden ser de tipus físic, intel·lectual, artístic, tècnic o de comunicació.
Els participants coneixen el jaciment, les seves restes arqueològiques i la seva història fins a dia d’avui.


Objectius
L’objectiu general de l’activitat és entretenir i fomentar la inquietud dels participants vers el patrimoni cultural:
Entretenir i divertir al màxim a tots els participants.
Fomentar l’activitat física, intel·lectual, artística i de comunicació.
Donar vida a un jaciment arqueològic fonamental dins la Menorca Talaiòtica.
Donar a conèixer de manera propera i in situ la feina dels arqueòlegs, restauradors, investigadors, conservadors i historiadors.
Donar peu a l’interès en la recerca històrica i a la inquietud cultural.
Fomentar el treball en equip. Necessari per a dur a terme qualsevol feina científica o de divulgació.
Treballar per donar a conèixer la cultura talaiòtica.

Els objectius específics de l’activitat són conèixer l’arqueologia i la història de l’illa, a partir del patrimoni de Menorca.
Conèixer els trets més destacables dels autors clàssics que van parlar de la cultura talaiòtica.
Conèixer la cultura popular i pagesa, especialment la visió que aquesta mostra en les referències que fa a estructures talaiòtiques.
Tractar personatges com Joan Ramis i Ramis, primer autor en publica sobre arqueologia en Espanya.
El romanticisme i autors clau com l’Arxiduc i Émile Cartailhac donant una idea de quina seria la seva aportació en l’estudi del jaciment.
Treballar amb la fotografia i l’estètica de principis de segle XX.
Tractar els mètodes de l’arqueologia més primitiva i així saber-la diferenciar de l’arqueologia actual.
Valorar i conèixer la figura de Maria Lluïsa Serra en el seu temps.
Conèixer les principals troballes dutes a terme al jaciment durant els anys 80.
Donar peu a la interpretació de les cerimònies i rituals que es podrien dur a terme en els recintes de taula.
Conèixer una mica més algunes dades en matèria d’hàbits i costums de la vida talaiòtica: consum de vi, animals, ús de ceràmica, etc.
Introduir-se en els mètodes actuals de l’arqueologia: les feines de laboratori.
Conèixer quines han estat les darreres excavacions dutes a terme al jaciment i valorar-les a través del simbolisme de “Teixint la cultura talaiòtica”.


Continguts
Conceptes: La prehistòria de Menorca
El patrimoni històric i cultural de Menorca
L’arqueologia com a font històrica
Orientació al medi ambient

Procediments: Una gimcana al jaciment de Torre d’en Galmés que permet, -a partir de la realització de proves i cerca de pistes-, conèixer la prehistòria, la història i la cultura de Menorca i el seu patrimoni arqueològic, a més del poblat talaiòtic on es troben.
Els participants es divideixen en 4 grups que realitzaran les mateixes proves però en ordres diferents. Cada prova aporta la pista per a saber on es realitza la següent prova. Es tracta de realitzar diverses activitats entretingudes de caràcter intel·lectual, tècnic, artístic, físic... per conèixer tot el jaciment i la seva història. Cada prova tindrà una valoració que després podrà ser premiada.

Actituds: Es vol fomentar l’activitat física, intel·lectual, artística i de comunicació.
Es vol promoure el treball en grup i la presa de decisions conjuntes i per tant la col·laboració i solidaritat.
Es vol transmetre una actitud respectuosa envers el patrimoni arqueològic.
Es vol aproximar els participants al jaciment per aconseguir un vincle més estret entre ells i el patrimoni.


Metodologia
Abans: El centre ha de fer 4 grups equilibrats amb tots els alumnes que participin a la gimcana. També ha de notificar als alumnes que han de dur roba còmoda, esportiva, calçat adequat, protecció solar i aigua per hidratar-se.

Durant: El punt de trobada és el jaciment de Torre d’en Galmés. Es comença amb una presentació i introducció sobre el jaciment, sobre Menorca Talaiòtica, sobre el Museu de Menorca i sobre la feina dels historiadors, arqueòlegs i conservadors-restauradors.
A continuació s’explica en què consisteix la gimcana i es divideixen els participants en 4 grups. Cada grup serà identificat amb un color: blau, groc, vermell o verd. Per a identificar-se amb aquest color, se’ls entregarà un element d’aquell color a cada un, com una cinta. A més, també tindran una brúixola i un mapa adaptat de Torre d’en Galmés.
Un cop tenen el material, se’ls reparteix la primera pista i quan senten sonar el xiulet, comença la gimcana. A partir d’aquest moment cada grup farà una prova a diferents punts del jaciment. Quan acabin cada prova, rebran una targeta amb la pista per conèixer l’espai on han d’anar a fer la propera prova. I així fins a complir les 5 proves i activitats que es fan arreu del jaciment. Segons el resultat de cada prova se’ls entregarà un globus negre, platejat o daurat, que equivaldrà a punts numèrics. Aquell grup amb més globus daurats, serà el grup “guanyador” de la gimcana.
En acabar les proves, els participants tornen al punt inicial per fer el repàs de les proves i el recompte de globus. Es reflexiona entre tots sobre la història del jaciment arqueològic i sobre què significa guanyar: se’ls vol donar a entendre que tots són guanyadors per haver participat, en cas que hagin estat bons participants.

Després: Es demana l’adreça electrònica del centre i se’ls envia les fotografies preses durant una de les proves de la gimcana.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Cintes de colors  


Observacions

3r educació primària
4rt educació primària
Jaciment arqueològic de Torre d’en Galmés, Alaior.
Entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores.

Per a fer les proves de la gimcana es necessita una sèrie de materials que aporten els responsables del taller:
Plafons explicatius
Decoració caseta (fotos, calendari, etc.)
Roba talaiòtic adult
Roba talaiòtics fillets
Diverses begudes
Decoració recinte de taula (incens, peveters, vasets talaiòtics, etc.)
4 capses
Bolígrafs
Bagul amb roba d’època
Cera negra
Aigua
Gots
Llegendes impreses
Fones
Cistells
Pilotes de tennis
Xarxa per tapar sitjots
Teler
Rèpliques de pondus
Mapa del Cercle 7
Pistes i sobres
Mapes
Brúixoles
Globus
Cintes de colors