159. MUSEU DE MENORCA, MENORCA EN MANS DELS CORSARIS 

Sessions: 1hora i 20minuts
Lloc: AL MUSEU DE MENORCA , MAÓ
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala del segle XVIII del Museu de Menorca i joc

Objectius
Conèixer la realitat social i econòmica de Menorca durant la dominació anglesa, a finals del segle XVIII.
Entendre les transformacions econòmiques que va suposar l’enclavatge del Port de Maó com a punt comercial al mig de la Mediterrània
Entendre i diferenciar conceptes com: pirates, corsaris, patent de cors, armadors...
Identificar personatges (tant homes com dones) i fets històrics primordials pel desenvolupament i creixement econòmic i social de Menorca
Donar valor al patrimoni històric, artístic i cultural que explica la Història de Menorca.
Aprendre una part de la Història de Menorca a partir del patrimoni artístic conservat, així com fer-ho des d’una metodologia activa i lúdica.


Continguts
Conceptes: Menorca a finals del segle XVIII i principis del XIX: forma de vida i organització social a la Menorca britànica
Obtenció d’informació mitjançant fonts diverses (iconogràfiques, arqueològiques, obres d’art, escrites...)
Localització en el temps i en l’espai dels períodes, les cultures i les civilitzacions i els esdeveniments històrics.

Procediments: Ser capaç d’interpretar el paper d’un dels protagonistes de la història del corsarisme a Menorca.
Entendre i posar a la pràctica les instruccions del joc de taula
Participació de manera autònoma, creativa i responsable en activitats d’oci col·lectives

Actituds: Valoració de l’herència cultural i del patrimoni històric com a riquesa que s’ha de preservar i col·laborar en la seva conservació.
Sensibilització davant imatges del patrimoni cultural propiMetodologia
Abans: En cas que es vulgui fer un treball previ a la classe, el Museu pot enviar a la mestra algunes fotografies i il·lustracions relacionades amb els vaixells corsaris, per tal d’iniciar un debat sobre els efectes que va tenir el corsarisme a la Menorca britànica del s.XVIII.
La idea és que els alumnes venguin amb algunes idees i hipòtesis sobre els corsaris.

Durant: Farem un breu recorregut per les sales del segle XVIII, fent especial atenció als quadres dels vaixells corsaris Tàrtar i Bermude. A partir de l’observació d’aquests quadres, s’introduirà la temàtica del corsarisme Menorca.

A continuació, el grup es dirigirà a la sala familiar del Museu on cada un dels alumnes es convertirà en un personatge que va ser protagonista de les empreses corsàries menorquines. A través d’un joc de cartes, els alumnes descobriran com eren les empreses corsàries i quina importància van tenir per a l’economia i societat del segle XVIII a Menorca.

Per finalitzar l’activitat, s’obrirà un breu debat sobre la imatge històrica que han tingut els pirates i corsaris i els efectes que causaven els seus atacs, així com la interpretació del bé o del mal en funció del bàndol de cada part implicada.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Plànol del port de Maó en relleu Reproduccions dels quadres El tartar i La Bermude Joc de cartes Gorros i capells Còpies de monedes de l’època o reals  


Observacions