158. MUSEU DE MENORCA, L'EMPREMTA ISLÀMICA A MENORCA 

Sessions: durada de 1.15
Lloc: Al MUSEU DE MENORCA A MAÓ
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Entendre els fets més importants de la Menorca medieval islàmica així com els seus processos històrics més significatius.
Analitzar la importància dels fets històrics des de l’esperit crític, tot valorant el llegat històric d’aquest període.
Situar-se i orientar-se a Menorca, a partir d’un mapa.
Participació de manera col·laborativa, creativa i responsable en la descripció d’una època històrica d’especial rellevància per la societat i economia menorquina.
Conèixer noves formes de comunicació a partir d’altres llengües.


Objectius
Donar a conèixer la Menorca islàmica a partir dels objectes exposats al museu.
Conèixer la toponímia com a font d’informació de la història de la nostra llengua.
Conèixer l’empremta islàmica a través dels arabismes, l’ antroponímia i les pervivències que encara resten a Menorca d’aquesta època.
Valorar, apreciar i conservar la toponímia per l’alt valor simbòlic i referencial que té com a patrimoni lingüístic i immaterial.
Fomentar el coneixement d’altres cultures, de manera inclusiva, a través del passat de l’illa.
Estimular la capacitat cognitiva i deductiva dels infants, com a instrument de comprensió social i lingüístic.


Continguts
Conceptes: Línia del temps
Menorca medieval, període islàmic
Toponímia i antroponímia per entendre la petja islàmica a Menorca
Literatura i llengua
Geografia

Procediments: Entendre els fets més importants de la Menorca medieval islàmica així com els seus processos històrics més significatius.
Analitzar la importància dels fets històrics des de l’esperit crític, tot valorant el llegat històric d’aquest període.
Situar-se i orientar-se a Menorca, a partir d’un mapa.
Participació de manera col·laborativa, creativa i responsable en la descripció d’una època històrica d’especial rellevància per la societat i economia menorquina.
Conèixer noves formes de comunicació a partir d’altres llengües.

Actituds: Valorar i respectar el llegat històric material, immaterial i lingüístic.
Tenir una actitud empàtica i emotiva davant el patrimoni històric i cultural.
Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges.
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres.
Treballar aspectes històrics i culturals vinculats a Menorca de forma inclusiva.Metodologia
Abans: Es disposa de material didàctic per al professorat, en cas que es vulguin treballar alguns aspectes del període medieval islàmic a Menorca.
Durant: Es farà una visita a la sala de medieval islàmic on, a partir dels objectes exposats, s’explicarà com era Menorca i els seus habitants en aquest període.
Per consolidar conceptes històrics i poder conèixer l’herència islàmica que ha perviscut fins els nostres dies, es farà un taller on es tractaran diferents temàtiques relacionades a aquest període:
Anirem a la sala del mapa de Menorca on hi farem un joc de topònims d’herència islàmica, itot combinant amb altres temàtiques relacionades: jaciments arqueològics de l’època, edificis, distribució territorial, llengua, sistemes de producció agrària, etc.

En aquest sentit es faran tres exercicis:
-Es treballarà la observació i la lectura d’imatges geogràfiques a través de la localització de diferents entorns geogràfics en el plànol de Menorca, tot proporcionant els elements suficients per orientar-se en l’espai.
-S’incidirà amb diferents aspectes relacionats amb la llengua: Coneixerem, de forma bàsica, com és l’alfabet àrab a través de l’escriptura del nostre nom.
-A través dels sentits, els alumnes experimentaran, oloraran i tastaran alguns productes i aliments que arriben i es consumien a l’època, per tal d’entendre les aportacions d’època islàmica a la cuina menorquina i que han arribat als nostres dies (es demanaran possibles intoleràncies alimentàries als alumnes)

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Fitxes amb topònims Fulls blancs Llapis Colors Diferents menjars 
Qüestionaris, Díptics/tríptics i altres publicacions


Observacions

Educació Primària (cicle superior)
Educació Secundària (Primer d’ESO i Segon d’ESO)
Educació d’adults