156. MUSEU DE MENORCA, L'UNIVERS DELS DÉUS 

Sessions:
Lloc: museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala del Museu de Menorca, on es parla dels santuaris de taula i després es fa el taller a la sala didàctica

Objectius
Posar en valor la Cultura talaiòtica i la Prehistòria de Menorca
Experimentar de manera didàctica i creativa les formes de vida l’època talaiòtica a Menorca
Participar activament en una representació teatral, des del treball en grup i el diàleg per un aprenentatge col·laboratiu.
Apropar el concepte de «patrimoni històric i cultural» al públic infantil
Gaudir de l’observació de peces originals a través de la visita al Museu


Continguts
Conceptes: Coneixement d’aspectes generals de la Cultura talaiòtica a Menorca.
Identificar aspectes arquitectònics característics i propis de la Cultura talaiòtica.
Descoberta del món simbòlic, dels rituals i cerimònies religioses, dels déus que es coneixen i que es troben representats en els recintes de taula.
Apropament i interpretació d’objectes del patrimoni històric de Menorca i connectar-los amb els jaciment arqueològics dels quals provenen.
Estimular la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el passat i valorar la importància que tenen les restes arqueològiques per conèixer i estudiar la història i com a patrimoni cultural.

Procediments: Recreació dels processos de construcció dels monuments talaiòtics.
Ús de la representació teatral per recrear un ritual en un recinte de taula.
Identificació d’elements explicatius de les accions humanes, dels esdeveniments històrics i dels canvis socials.
Observació de peces originals exposades a l’exposició permanent del Museu

Actituds: Desenvolupament d’hàbits de treball, esforç i responsabilitat.
Participació activa en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials i un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant.
Reconeixement i valoració del significat d’alguns testimonis del passat en l’entorn (tradicions, edificis, objectes, etc.).
Coneixement, valoració i respecte per manifestacions rellevants del patrimoni històric i cultural.


Metodologia
Abans: En cas que els/les mestres vulguin treballar amb anterioritat la prehistòria de Menorca, el Museu disposa de materials relacionats a la temàtica tractada (suports gràfics, reproduccions).
Els alumnes podran observar les fotografies i a partir d’unes preguntes podran elaborar les seves hipòtesis sobre què hi feien els talaiòtics als recintes de taula.
El rol de la mestra no ha de ser tant el de donar informació sinó estimular la recerca activa de les respostes. També hauria de la conversa o debat que s’estableixi arrel de les respostes dels alumnes. Durant l’activitat al Museu es donarà resposta a aquestes preguntes i a totes aquelles que puguin sorgir durant el taller.

Durant: Com eren els seus santuaris? En quins déus creien? Com era la religió dels talaiòtics?
A través de la visita a les sales de prehistòria, els alumnes podran conèixer les respostes a totes aquestes preguntes tot escoltant les explicacions de l’educadora, així com observar amb detall els objectes relacionats amb els rituals i creences dels talaiòtics. A més, s’explicaran les diferències entre espais i edificis que usaven i quines funcions complien (cercles, coves d’enterrament, etc.). Es posarà un èmfasi especial als santuaris de taula, als quals va dedicat el taller.

A continuació, A la sala didàctica del museu, els alumnes es podran disfressar de talaiòtics. A continuació, la monitora presentarà diferents reproduccions d’objectes (que el grup haurà vist anteriorment a la visita) i els alumnes en podran recordar quina significació o ús tenien.

A través de les indicacions de la monitora, el grup reproduirà una cerimònia que inclourà la representació dels àpats, les ofrenes: es proposarà una dinàmica teatral on els alumnes hauran de representar un ritual en un recinte de taula a partir de les explicacions realitzades prèviament. A part de les disfresses, els alumnes també disposaran de reproduccions de ceràmica, objectes decoratius, figures de déus... així com d’una taula talaiòtica que hauran de muntar.

Després:

RecursosObservacions

MATERIALS:
Teles vestimenta
Reproduccions
Elements construtius (cartrons i caixes)