153. MUSEU DE MENORCA, ELS FONERS AL POBLAT TALAIÒTIC de Sant Agustí Vell, ES MIGJORN GRAN 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

EDUCACIÓ ESPECIAL

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita dinamitzada

Objectius
Donar a conèixer la Menorca Talaiòtica i el poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell (Es Migjorn).
Conèixer i interpretar els monuments prehistòrics de Menorca a partir de la visita al poblat.
Manipular i conèixer les eines que s’utilitzaven en època talaiòtica.
Gaudir i conèixer el treball de l’arqueologia a través de la visita dinamitzada.
Promoure el respecte i l’estima vers el patrimoni cultural.


Continguts
Conceptes: La prehistòria de Menorca i la cultura talaiòtica
Vida quotidiana a un poblat talaiòtic (què menjaven, com vivien, etc.)
La ciència arqueològica en les jaciments arqueològics

Procediments: L’activitat es basa en una visita dinamitzada al poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell, on es veuran diferents espais del poblat, tot entrant dins el talaiot on es conserven les bigues de fusta més antigues de Menorca. A través de la observació, el diàleg i la manipulació d’objectes relacionats amb l’època (reproduccions), es treballaran els diferents conceptes relatius a la prehistòria de Menorca, tot adaptant-los a les necessitats de l’alumnat d’una forma lúdica.

D’altra banda, es tractarà un dels temes més atractius de l’època, la figura del foner, el mercenari de les balears que lluitava amb els grans exèrcits cartaginès i romà. Coneixerem qui era, on vivia, com lluitava, com era la seva arma, tot explicant què en sabem a través de les fonts antigues.

Finalment farem una fona i farem proves de tir al mateix jaciment.

Actituds: APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA
Progressar en el coneixement i domini del propi cos
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR
Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges
CONVIURE I HABITAR EL MÓN
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
Relacionar i respectar patrimoni cultural i natural a través de la observació i interacció amb el mediMetodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions