142. MUSEU DE MENORCA, INTERPRETEM LA MORT 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala de prehistòria del Museu de Menorca i taller

Objectius
Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca
Aprendre a raonar, interpretar, deduir i per tant reconstruir fets del passat humà a partir dels objectes
Apropar el concepte de «patrimoni històric i cultural» al públic infantil
Gaudir de l’observació de peces originals a través de la visita al Museu
Donar a entendre el treball els arqueòlegs i d’on prové la informació que rebran durant el taller.


Continguts
Conceptes: La vida quotidiana en època dels talaiòtics
El món simbòlic i ritual a la cultura talaiòtica
La vida quotidiana dels primers pobladors de Menorca i els seus rituals funeraris
Apropament i interpretació a peces del patrimoni històric de Menorca

Procediments: Observació de peces originals exposades a l’exposició permanent del Museu
Recreació del ritual del cabell d’època talaiòtica
Recreació de la feina arqueològica des de l’observació la realitat i la seva interpretació

Actituds: APRENDRE A DESCOBRIR I A TENIR INICIATIVA:
Desenvolupament d’hàbits de treball, esforç i responsabilitat.
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.
CONVIURE I HABITAR EL MÓN:

Comportar-se d’acord a unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
Participació activa en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials i un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant.


Metodologia
Abans:
En cas que les mestres vulguin treballar amb anterioritat el tema de la prehistòria de Menorca, el Museu podrà facilitar unes fotografies d’alguns jaciments prehistòrics així com d’objectes del Museu de Menorca, per tal que a classe puguin observar quin tipus de construccions existien fa aproximadament 3.000 anys i puguin elaborar les seves hipòtesis sobre les seves funcions.

L’observació de les fotografies pot anar acompanyada d’un debat sobre com era el dia a dia dels primers habitants de Menorca, amb preguntes com:
- Com eren les cases on vivien?
- A què es dedicaven?
- Com podien construir aquests monuments amb aquestes pedres tan grans?
- Tenien cementeris?

El rol de la mestra no ha de ser tant el de donar informació, sinó com el de moderar la conversa que s’estableixi arrel de les respostes dels alumnes. Durant l’activitat al Museu es donarà resposta a aquestes preguntes i a totes aquelles que puguin sorgir durant el taller.


Durant: Farem un visita a les sales de prehistòria, on farem una introducció sobre com era la vida durant l’època talaiòtica, fent èmfasi a la part dels rituals funeraris i com es desenvolupaven a partir del suport de les il·lustracions i dels objectes que es troben al Museu de Menorca.

A continuació, el grup es dirigirà a la sala didàctica on es trobaran amb una recreació d’una cova d’enterrament (basa en la cova des Càrritx). En aquesta cova es trobaran diferents elements d’un espai funerari que roman intacte degut a que el seu accés va quedar segellat durant molts d’anys. Així es trobaran les restes d’ossos, restes d’una llar de foc, reproduccions d’una aixovar funerari, (ceràmiques, reproduccions de braçalets, botons, etc.). El taller consisteix en realitzar una de les parts del treball de l’arqueologia: A partir de la observació dels diferents objectes localitzats, de la seva disposició així com la distribució a l’espai, s’haurà d’anar interpretant quin objecte/fets és el que s’ha trobat i de quina forma s’hauria utilitzat. També es reconstruirà l’esquelet i s’explicarà com es sap el gènere, edat i causes de la mort, etc. Finalment els/les alumnes hauran de recrear el ritual funerari dels cabells.
Les/els educadores/educadors aniran guiant en tot moment l'activitat i l’alumnat descobrirà d'una manera empírica com era la vida a la Menorca prehistòrica.


Després:

RecursosObservacions

MATERIALS:
Recreació cova
Esquelet
Reproduccions d’objectes metàl·lics
Reproducció ceràmiques
Fustes, cendres
Fitxa/ llàpissos