157. MUSEU DE MENORCA, YOUTUBERS HISTÒRICS 

Sessions:
Lloc: museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala del segle XVIII del Museu de Menorca i taller de creació de vídeos

Objectius
Conèixer la realitat social i econòmica de Menorca durant la dominació anglesa, a finals del segle XVIII.
Entendre les transformacions econòmiques que va suposar l’enclavatge del Port de Maó com a punt comercial al mig de la Mediterrània
Situar cronològicament les diferents dominacions viscudes al llarg del segle XVIII a Menorca.
Identificar personatges (tant homes com dones) i fets històrics primordials pel desenvolupament i creixement econòmic i social de Menorca
Donar valor al patrimoni històric, artístic i cultural que explica la Història de Menorca.
Aprendre una part de la Història de Menorca a partir del patrimoni artístic conservat, així com fer-ho des d’una metodologia activa i lúdica i utilitzant la tecnologia com a eina de difusió.


Continguts
Conceptes: Menorca a finals del segle XVIII i principis del XIX: forma de vida i organització social a la Menorca britànica
Obtenció d’informació mitjançant diverses fonts històriques (iconogràfiques, arqueològiques, obres d’art, escrites...)
Cronologia dels fets que van donar pas a les diferents dominacions viscudes a Menorca durant el segle XVIII.
Localització en el temps i en l’espai dels períodes, les cultures i els esdeveniments històrics del segle XVIII.

Procediments: Ser capaç d’entendre els fets més importants entorn les dominacions britàniques, francesa i espanyola durant el segle XVIII.
Analitzar i presentar les causes i efectes de les dominacions viscudes a Menorca, a través d’un vídeo elaborat en equip.
Participació de manera col·laborativa, creativa i responsable en la descripció d’una època històrica d’especial rellevància per la societat i economia menorquina.

Actituds: Valoració de l’herència cultural i del patrimoni històric com a riquesa que s’ha de preservar i col·laborar en la seva conservació.
Sensibilització davant imatges i objectes del patrimoni cultural propi


Metodologia
Abans:
En cas que es vulgui fer un treball previ a la classe, el Museu pot enviar a la mestra documentació prèvia relacionada amb l’activitat.

Durant:
Farem un breu recorregut per les sales del segle XVIII on a partir de les explicacions de la monitora i de l’observació dels objectes, els alumnes podran situar-se a la Menorca de principis d’un dels segles més moguts i interessants de la Història de l’illa.

La descripció dels objectes exposats servirà de guia per explicar els fets que van causar les dominacions britàniques, francesa i espanyola des del 1713 fins el 1802. Es tracta d’una activitat basada en la descoberta i el debat, a través de les preguntes i indicacions de la monitora, el grup va descobrint la vida de la societat menorquina de l’època de les dominacions.

A continuació, i sense moure’ns de la sala, es faran 5 equips. Cada un dels equips serà l’encarregat de preparar una presentació de cada una de les dominacions. Personatges històrics importants, tractats, enfrontaments, monuments... hauran de formar part d’aquesta presentació per tal d’explicar les característiques de cada dominació.

La monitora donarà informació, recursos i assessorament a cada grup, per tal que preparin una presentació dinàmica, divertida i utilitzant els objectes exposats al Museu.

Una vegada assajades, cada grup farà la seva presentació, amb la conducció d’un o dos «presentadors/es» que donaran pas a cada dominació.

El resultat final serà un vídeo resum dels fets històrics més destacats del segle XVIII a Menorca, que penjarem al canal youtube.

Després:

RecursosObservacions

MATERIAL NECESSARI: Fulls, Llapis, Tablet.