152. MUSEU DE MENORCA, PETITS ARQUEÓLEGS 

Sessions:
Lloc: museu Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a les sales de Prehistòria i taller d’excavació arqueològica

Objectius
Donar a conèixer la Prehistòria de Menorca a partir dels recursos i els objectes que es troben al Museu relacionats amb la prehistòria de Menorca.
Conèixer i interpretar els monuments prehistòrics de Menorca a partir de la visita al poblat.
Manipular i conèixer les eines que utilitzen els arqueòlegs/arqueòlogues.
Gaudir i conèixer el treball de l’arqueologia a través de la pràctica de l’excavació simulada.
Promoure el respecte i l’estim vers el patrimoni cultural.


Continguts
Conceptes: La prehistòria de Menorca i la cultura talaiòtica
La ciència arqueològica com a disciplina científica: el treball dels arqueòlegs/arqueòlogues
Introducció al llenguatge relacionat amb el patrimoni cultural: taula, talaiot, naveta, etc.
Apropament i interpretació de monuments històrics

Procediments: Es farà una visita a les sales de Prehistòria per conèixer algunes de les peces més emblemàtiques del Museu. Aquestes ens ajudaran a entendre com vivien les comunitats prehistòriques de Menorca. A continuació, anirem a la zona preparada amb una excavació arqueològica per veure com treballen els arqueòlegs/arqueòlogues a un jaciment arqueològic: empraran les seves eines (adaptades als fillets/filletes), treballaran algunes tècniques i sistemes d’excavació i documentació per tal de descobrir objectes i estructures que ens ajudin a interpretar allò què s’ha excavat.

Actituds: APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA
Progressar en el coneixement i domini del propi cos
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR
Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges
CONVIURE I HABITAR EL MÓN
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres, a més de treballar en equip
APRENDRE A DESCOBRIR I A TENIR INICIATIVA
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.


Metodologia
Abans: El Museu disposa d'un llibret de continguts pel professorat.

Durant: Es farà una curta visita a les sales de prehistòria on explicarem conceptes molt senzills sobre com vivien les persones durant la prehistòria a Menorca. Ensenyarem els objectes relacionats i que es localitzen al museu i ho relacionarem amb les maquetes d’alguns dels edificis més emblemàtics de la prehistòria. També farem referència a com es pot arribar a conèixer tota la informació a través de l’arqueologia.
Durant el taller s’explicarà com treballen els arqueòlegs/arqueòlogues, quines eines empren i com documenten i interpreten a partir d’allò que s’excava.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
El Museu de Menorca disposa de reproduccions de ceràmiques prehistòriques, ossos, indústria òssia i lítica per a la creació d’una excavació simulada. Eines (pales de plàstic, pinzells, cubs, elàstics, plomades, fitxes)  


Observacions

DURADA
75 minuts LLOC ( on es realitzarà el taller )
Museu de Menorca