151. DESCOBREIX EL MUSEU MUNICIPAL DE CIUTADELLA 

Sessions: 1 HORA I 30MINUTS
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat i BATXILLERAT ARTÍSTIC
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)
i grups aula que treballin en un projecte o tema relacionat o pertanyin a estudis relacionats amb el turisme

Responsable/s

LEÓN MOLL, Mariajosé ARQUEOLÒGA MUSEU

 

Descripció
Visita guiada a l’exposició “Que la terra et sigui lleu”. Una història de la mort a Menorca. La visita centrada en alguns dels rituals i creences vinculades al món de la mort que foren practicats a Menorca, des de la prehistòria fins a l'època mitjana, ens aproparà de manera didàctica i amb un discurs renovat a la història de l'illa. Així a través dels materials exposats i les il·lustracions de l’exposició viatjarem al passat per conèixer els rituals de mort, i també la manera de viure de les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres.


Objectius
Apropar-nos a la història de l'illa.
Parar atenció als rituals i les creences vinculats a la mort practicats per diferents comunitats que habitaren l'illa. Així repassarem els rituals que és dugueren a terme durant la prehistòria, l’època romana i l’època islàmica i que coneixem per l’arqueologia.
Parar atenció a com vivien les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres: la seva economia, les seves cases, els objectes que utilitzaven i les creences que tenien.
Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren el devenir de l'illa.
Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
Aprendre que a través de l’arqueologia també ens podem apropar al coneixement de la nostra història.
Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
Potenciar la conscienciació patrimonial.Continguts
Conceptes: L'eix cronològic de la història de l'illa.
Els rituals de mort i les creences de les diferents comunitats que habitaren l'illa.
Com vivien les comunitats prehistòriques, romanes i islàmiques que habitaren l’illa: economia, cases, objectes que utilitzaven...
La visió de la mort dins la nostra societat occidental.
Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
El Museu com espai de tots, lúdic i d'aprenentatge.

Procediments: La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
Menorca com a cruïlla de cultures.
Les sinergies entre l’alumnat, el museu i el professorat.

Actituds:

Metodologia
Abans: Treballar amb l'alumnat alguna de les etapes històriques representades a l'exposició: prehistòria, època antiga o època islàmica.
Treballar l'arqueologia.
Conèixer la divisió en etapes de la història de l'illa.
Conèixer que a Ciutadella hi ha un museu.

Durant: La visita es durà a terme en una única sessió de 1’5 hores de durada, que es farà a Can Saura.
La visita constarà de dues parts:
Presentació de la guia i del nou espai expositiu amb una breu explicació sobre les característiques de Can Saura com a edifici.
Visita a l'exposició mitjançant nous recursos expositius, rèpliques de peces i imatges.

Després: Reflexió general sobre la història de l'illa.
Reflexió sobre la concepció actual de la mort dins el món occidental.
Reflexió sobre els diferents rituals i creences vinculades al món de la mort que s’han trobat, fins a dia d’avui, a Menorca.
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Els recursos didàctics necessaris per la visita els aporta l’entitat del Museu. L’autocar pel desplaçament fins a Ciutadella l’ha d’aportar el centre educatiu.  


Observacions

El lloc de realització és a l’edifici de Can Saura (carrer del Santissim nº 2). Nou espai del Museu Municipal de Ciutadella.
La visita es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h.