149. DESCOBREIX EL NUCLI ANTIC DE CIUTADELLA  

Sessions: una única sessió de 1 hora de durada
Lloc: Visita guiada dins el nucli antic de Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat i BATXILLERAT ARTÍSTIC
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

LEÓN MOLL, Mariajosé. Tel. 646563175 ARQUEOLÒGA MUSEU

 

Descripció
Visita guiada dins el nucli antic de Ciutadella. Es realitzarà un recorregut pel centre històric de la ciutat, parant atenció a l’urbanisme i als edificis més emblemàtics. Així, a través del recorregut, veurem com Ciutadella ha anat canviant al llarg del temps i repassarem diferents moments històrics importants per a la ciutat que han contribuït al seu aspecte actual.


Objectius
Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, les diferents etapes històriques que han marcat la fisonomia de la ciutat.
Origen de la ciutat.
Reconèixer la ciutat com un organisme viu, que ha sofert canvis al llarg de la seva història.
Reconèixer els principals edificis de la nostra ciutat.
Conèixer el centre urbà.
Conscienciar els infants sobre la història de la nostra ciutat.
Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
Aprendre conceptes generals sobre la història de Ciutadella: l’asalt turc, fisonomia urbana, l’època islàmica....
Apropar-nos a la línia de temps.
Fer que el coneixement de la història es converteixi en una experiència divertida.
Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió i crear sinergies entre el museu i els escolars.
Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
Potenciar la conscienciació patrimonial.Continguts
Conceptes: La història de la nostra ciutat.
L’origen de Ciutadella.
Les característiques arquitectòniques dels principals edificis que hi són presents.
Alguns episodis històrics que han configurat la ciutat actual: època romana, època islàmica, la configuració a partir de la muralla...
Les etapes històriques.
Les tradicions.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Procediments: Fomentar el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre històric.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

Actituds:

Metodologia
Abans: No cal una feina prèvia. Es tracta d’un taller de descoberta.
Pressa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes històrics en els que es centrarà la visita per tal que aquesta sigui el màxim de profitosa per l’alumnat.

Durant: La sessió consistirà en un recorregut pel centre històric. Al llarg del recorregut ens anirem aturant a diferents indrets per tal d'explicar-hi conceptes clau.
L'itinerari s'iniciarà a l’Ajuntament i acabarà a Can Saura per tal de un recorregut interior per l'edifici i explicar les troballes realitzades en el mateix.

Després: Reflexió sobre com l’urbanisme de la ciutat ha anat canviant al llarg del temps.
Reflexió sobre com les diferents etapes històriques han configurat la ciutat actual.
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Els recursos didàctics necessaris per la visita els aporta l’entitat del Museu. L’autocar pel desplaçament fins a Ciutadella l’ha d’aportar el centre educatiu.  


Observacions

La visita es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h.