145. PROJECTE VISKOVITZ(monòlegs teatralitzats) 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Laia García. Tel. 679702267Actriu 

 

Descripció
En primer lloc es visualitzen uns monòlegs teatrals extrets d’un llibre, l’autor dels quals és Alessandro Boffa que versen sobre històries d’amor de diferents animals. (Històries un xic bèsties o de bèsties molt humanes)
Després de la visualització es genera un debat amenitzat per una psicòloga sobre la part psicològica de les relacions amb els altres, o bé amb un biòleg per extreure’n els continguts de biologia animal.


Objectius
1) Generar un debat construtctiu sobre les relacions humanes
2) Generar coneixement entorn a la biologia dels animals
3) Introducció a l’alumat a les arts escèniques


Continguts
Conceptes: CARGOL
Els prejudicis i la pressió social (família, amics, comunitat).
L’autoimatge, la importància de la bellesa física, la joventut, les aparences,...
L’autodeterminació i elecció del propi camí.
L’autoerotisme.
CAMALEÓ
La recerca de la identitat (qui sóc i com sóc).
Els sentiments que es generen davant la incomprensió dels altres (desconfiança, ràbia…).
La solitud.
ESPONJA DE MAR
El procés d’individualització i diferenciació com a persona autònoma.
Assolir els objectius personals i afrontar situacions conflictives.
ESCORPÍ
La relació i la importància de la nostra família, el sentir-se acceptat, valorat i estimat.
Les actituds violentes i les dificultats per autocontrolar-les.
El sentit de la violència i la resposta dels altres davant d’ella.
L’autoimatge i l’autoestima.
La frustració que genera no aconseguir allò que un vol.

MANTIS RELIGIOSA
Les relacions de poder que es donen en la parella.
La codependència.
L’anul·lació personal i la idealització.
Els rols femenins i masculins en les relacions amoroses.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material habitual del centre escolar 


Observacions

Disponible a partir de gener de 2020
2 sessions amb la mateixa esctructura:
25 minuts de monòlegs teatralitzats
20 minuts de debat dinamitzat per un psicòleg o d’explicació per part d’un biòleg
DURADA (nombre de sessions i durada)
2 sessions de 50 minuts (a escollir si es vol tractar la part de psicologia o de biologia o ambdues, en aquest cas serien 3 sessions. 2 de psicologia i 1 de biologia)