148. ÀFRICA A TROSSETS 

Sessions: 1 sessió d'1hora
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO

Responsable/s

JUDIT TORRENT I MUSBABA TRAORE. Tel. 652971336Educadora tècnica de cooperació 

 

Descripció
A través d’una sèrie d’objectes de la quotidianitat de l’Àfrica Occidental, presentarem aquesta part del continent des de les seves tradicions, la seva cultura, el seu dia a dia, sense oblidar la seva evolució, la seva contemporaneïtat per mostrar-la tal i com és, lluny d’ idees preconcebudes i d’ estereotips adquirits.
Aprofitant que a l’Àfrica conviuen tradició i modernitat obrirem un espai de reflexió sobre les nostres tradicions i valors.

Els fogons de carbó es barregen amb la literatura escrita que és cantada pels griots o músics tradicionals, què, com en Musbaba, toquen instruments i canten la història de la seva família, de la seva ètnia, d’Àfrica. Els mòbils d’última generació són difícils d’usar quan no hi ha electricitat disponible les 24h., i és fàcil que es mullin mentre traiem l’aigua del pou.


Objectius
Fer despertar als alumnes la curiositat per l’Àfrica Occidental a partir de visions més reals d’aquest continent. La nostra experiència ens ha fet veure que la idea que es té de l’Àfrica i els africans, és en general, molt limitada i depèn de la informació que ens ofereixen els mitjans audiovisuals, principalment a partir de les noticies i documentals.


Continguts
Conceptes: Conceptes: Apropar-nos a l’Àfrica Occidental, a les seves tradicions, la seva cultura, a partir d’instruments, estris de cuina, aliments, l’aigua, creences i estris de la seva quotidianitat.
Procediments: Observació directe i indirecte dels estris i conceptes per saber-ne el seu ús significat i utilitat social. Amb el suport de material audiovisual.

Actituds: Apropar-nos sense por, a altres cultures que viuen entre nosaltres a través de valors com l’empatia, la solidaritat, el respecte, la curiositat...
Reflexionar sobre els nostres orígens, els nostres costums.
Participar activament en les activitats que es proposen al llarg del taller.


Metodologia
Abans: Seria útil situar als nois en el continent africà, sobretot en la seva part occidental. Gàmbia, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Mali, Senegal i Guinea Conakry van ser part d’un gran imperi, el mandinga, és per això que trobem grans similituds en moltes de les seves etnies.
Ens agrada preguntar als alumnes quina és la visió que tenen d’Àfrica abans de l’ intervenció per veure si un cop finalitzada han adquirit nous coneixements o ha hagut canvis o reconeixement de les idees estereotipades que d’una manera inconscient o no, ens acompanyen. Si us sembla és un treball previ que es pot fer des de l’escola.

Durant: Parlarem del present de l’Àfrica Occidental, del seu passat i com aquests temps es barregen tot escoltant contes i música tradicional, introduint-nos dins la seva literatura, carretejant galledes al cap i coneixent la quotidianitat d’aquests països a través de diversos estris d’ús comú que els nois podran veure i tocar. Veurem imatges del dia a dia de moltes poblacions d’aquesta zona.
Després: El taller obre un ventall de temes diversos per treballar, instruments tradicionals, dansa, ètnies, teles, comunicació, aliments i aigua, refugiats, immigració, literatura africana... Qualsevol inquietud que el taller hagi despertat en els nois pot convertir-se en un interessant tema a treballar. Estarem disposats a ajudar-vos en tot el que puguem.
Després d’aquest taller d’introducció, podem oferir-vos tallers més concrets com el de música i instruments, dansa, teles, animisme i aliments.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material divers i d’ús quotidià de l’Àfrica Occidental.(africaespromociona). Ordinador i canó per a projecció audiovisual (centre escolar).  


Observacions

El desenvolupament del taller s’adapta a les curiositats dels alumnes, incidirem més en el tema pel que mostrin més curiositat, fent-lo així més interesant per ells i únic en cada classe.