112. VIATGE EN EL TEMPS AMB LA CASA OLIVAR a Ciutadella 

Sessions: 1sessió de 1 hora
Lloc: Casa Olivar. Plaça de la Catedral, núm.8 Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Antoni Camps Extremera (Talaia Cultura)Historiadorsamb na Judith Morillas (Sa Xaranga)

 

Descripció
Visita de descoberta de la Casa Olivar de Ciutadella.

Objectius
Descobrir el llegat històric i cultural de la noblesa menorquina al llarg de la Història.
Identificar elements arquitectònics, culturals i quotidians de la Casa Olivar, tot relacionant-los amb fets històrics des del segle XVI fins a l’actualitat.
Prendre consciència dels canvis socials i culturals viscuts a Menorca al llarg dels últims segles.
Aprendre els conceptes bàsics sobre la cronologia històrica (segles, edats històriques, etc.).
Conèixer i estudiar la història de Menorca, a través del patrimoni cultural que representa la Casa Olivar.


Continguts
Conceptes: Menorca des del segle XVI fins a l’actualitat: canvis socials i culturals amb el pas del temps.

La noblesa menorquina, com a forma de vida i organització social.

Reconeixement d’aspectes de la vida quotidiana de la societat menorquina a l’edat Moderna i Contemporània.

Procediments: Identificació d’alguns esdeveniments històrics importants en la Història de Menorca.

Observació de peces del patrimoni històric de la Casa Olivar, interpretant-les d’acord a fets històrics rellevants.

Participació activa en situacions d’aprenentatge col·laboratiu.

Actituds: Coneixement, valoració i respecte pel patrimoni històric i cultural.
Valoració de l’herència cultural i del patrimoni històric conservat per la noblesa menorquina.


Metodologia
Abans: Tot i que no es imprescindible, es recomana que prèviament a classe es treballin les edats de la història: duració i datació dels fets històrics que les delimiten.

Així mateix podria ser interessant que el grup vingués amb un llistat de fets històrics de Menorca (a partir del segle XVI), per tal de poder-los situar cronològicament, en relació a la noblesa menorquina (saqueig turc de 1558, dominacions estrangeres del segle XVIII, la Il·lustració, etc.)

Durant: L’activitat consisteix en la descoberta del llegat històric de la noblesa menorquina a través d’un joc de pistes. A través d’una visita guiada, on els alumnes podran recórrer diferents espais de la Casa Olivar, hauran de cercar una sèrie d’objectes «estranys». Cada un d’aquests objectes obriran la porta a descobrir una part de la Història de Menorca. Des de l’assalt turc de l’any 1558 fins a l’actualitat.

L’activitat començarà amb una introducció al concepte de noblesa i la jerarquització social i una aproximació a la història de Menorca durant les edats Moderna i Contemporània.

A continuació, cada participant rebrà una línia del temps amb inici al segle XIII fins a l’actualitat. Entorn a la línia del temps apareixeran una sèrie d’objectes (alguns més coneguts que d’altres) que, al llarg de la visita, els alumnes hauran de cercar a les diferents estances de la casa.

Una vegada trobats, la monitora explicarà la història de l’objecte en relació a un fet històric rellevant i entre tots, l’haurem de situar cronològicament a la línia del temps.

Després: No es proposa una activitat de continuació específica.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Es recomana que duguin un suport rígid(carpeta o llibreta) 
La resta de material l'aporta l'organització, entitat. 


Observacions

Aquesta activitat no estarà disponible ni DESEMBRE , ni GENER.
ACTIVITAT DISPONIBLE: Mes d'octubre, novembre, febrer, març, abril, maig i juny.