82. LA GREU PROBLEMÀTICA DEL PLÀSTIC A LA MAR, COM HI CONTRUBUEIXEN EL JOVES 

Sessions: 1 sessió de 45 minuts
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

CARLOS SALORD 692731701  

 

Descripció
Aquest taller és una xarrada que es fa als joves per abordar de manera directe la contribució a la contaminació de plàstics a la mar que una part dels joves estan fent quan fan botellot en les zones costaneres com : els ports, la costa i les platges.
Consisteix en una breu introducció i presentació seguida d’una projecció d’un reportatge filmat a Ciutadella sobre com el botellot que es celebra en el seu port durant les nits de festa acaba repercutint tant negativament a la mar.
I a continuació se comenta una mica el reportatge i s’expliquen una mica més les conseqüències que té i finalemnt generar un debat dins l’aula per veure ells com ho veuen i puguin interactuar i reflexionar sobre aquest tema.


Objectius
1- DESPERTAR LA CONSCIÈNCIA. fer conscients els joves de la greu problemàtica del plàstic en els mars i oceans: com repercuteix en els ecosistemes, en els animals marins i en la salut de les pròpies persones. I explicar quin és l’estat actual
2- explicar quins són els diferents ORIGENS DEL PLÀSTIC que hi ha a la amar.
3- descobrir que tots en som RESPONSABLES
4- recordar que cadascuna de les accions del humans pot tenir REPERCUSSIONS positives o negatives en el mediambient
5- recordar que el planeta és la nostra casa, vivim d’ell i hem de VIURE PER ELL
6- mostrar com l’actitud i manca de responsabilitat de molts joves que fan botellot en zones de la costa repercuteix molt negativament en el mediamient, en la mar.
7- crear DEBAT I REFLEXIÓ DINS L’AULA perquè ells mateixos opinin i valorin aquesta deixadesa i manca de responsabilitat quan s’abandonen per terra els residus plàstics que generam.
8- fer-los sentir part del món i del problema per aconseguir PROVOCAR UN CANVI D’ACTITUD i que adoptin maneres de fer respectuoses pel mediambient i la comunitat.
9- Recordar-lis que no viuen sols en el Planeta, i que han de pensar en les demés espècies i persones que l’habiten i RESPECTAR-les.
10- Explicar que el problema actual que vivim es deu a què hi ha hagut unes generacions que no han sabut actuar per evitar aquest problema i que la cadena continua. Hem d’essser EDUCADORS els uns dels altres per aconseguir que totes les generacions venidores entenguin el problema igual que noltros i funcionin d’una manera responsable assegurant que en el futur mai més es tornarà a produir aquesta situació.


Continguts
Conceptes: Una introducció per simptonitzar els joves sobre el que es tractarà durant aquell matí.
Un audivisual carregat d’imatges que donen a entendre molt fàcilment el problema.
Unes mostres de plàstic que es troben dins els ventres d eles tortugues en el cenbtre de recuperació de fauna marina de Palma.
Tot un seguit d’exemples i situacions que s’exolicaran per fer reflexionar els joves, com per exemple:
1- Si us donés un punyal algú de vosaltres seria capaç de matar una dofí, tortuga, balena….( se suposa que la resposata és que NO), doncs quan deixau abandonada per terra aprop d’un port o costa o platja una bossa de plàstic, aquesta és acom un a bomba de rellotjaria…que si amb el vent arriba a la mar, ella sura per damunt i és com una mina surant que si en algún momento és ingerida per algún animal marí aquest es pot indigestar i morir. Per tant no el matarieu amb unn punyal però el podeu matar abandonant una bossa de plàstic al terra.
Els conceptes que es pretenen treballar amb aquest taller són:
El respecte pel mar
Concebre el planeta casa nostre
Concebre la mar com el bres de la vida del planeta
La empatía amb les altres espècies i els nostres veïns
La responsabilitat vers el planeta, tot@s en som responsables.
Entendre la superioritat dels humans i l'abús que en fèim.
La consciència, adonar-se del lluny que de vegades estèim de la realitat, lo crua que és i que la provocam els humans.
Despertar: veure, analitzar i actuar.

Procediments: En l’inici del taller es fa una breu introducció explicant la problemática dels plàstic s en els mars i oceans i es situa als joves en el port de Ciutadella on les nits de festa generen tot un seguit de residus que acaben a la mar per la proximitat a ella que té la zona dels locals d’oci. I s’explica que l’oci nocturn practicat de manera irresponsable abandonat els residus tals com : botelles, canyetes, llaunes, bosses del supermercat , bosses de glassons, paquetes de tabacs….repercuteix molt negativament al medi marí i part d’aquesta responsabilitat és dels que practqieuen el botellot. I se’ls indica que aquesta sessió està especialmente dirigida a ells per analitzar què passa després d’una nit de festa.
A continuación es projecte el reportatge sobre el botellot a Ciutadella on es mostra clarament que els residus durant la nit són abandonats per terra , es mostrra com acaben dins la mar, i finalment com amb les corrents a caben mar endins on generen el greu impacte ambiental mostrant imatges del animals marins atrapats, etc en el plàstic.
I finalment després del reportatge es dóna peu a un parell d’explicacions més i s’entabla un diàleg i col.loqui amb els alumnes per veure ells ara com ho veuen, si sabien el que estaba passant, si troben que poden fer botellot d’una manera molt més responsable del que s’està fent actualment. I se’ls explica que ells poden ser educadors dels més joves. Si els més joves veuen als majors fent botellot i recollint els residus que deixen i els llencen a papereres o contenedors serán un exenple un referent pels més joves.
Per lo tant se’ls anima a que siguin més conscients i respectuosos amb les altres espècies que habiten el planeta.

Actituds: El taller pretén que els propis alumnes agafin consciència del que passa quan fan botellot i abandonen els residus per terra.
Pretén que siguin autocrítics amb ells mateixos amb les maneres de fer que tenen alguns d’ells.
Que desperti en ells l’empatia vers a les altres espècies que habiten el planeta.
Tocar el cor, el sentiment pur que tenen tot@s els joves a la seva edat.
Despertar reaccions, despertar les ganes d’actuar, sentir-se responsables de la part que els correspon.
Generar les ganes d’actuar.


Metodologia
Abans: Introdució al problema.
Simptonitzar la part de responsabilitat que tenen quan ells són els que abandonen resdidus.
Obrir una finestra a la relaitat amb les imatges del reportatge.
Dirigir el taller a que se sentin responsables i el planeta necesita una resposta per part d’ells.
Que a nes pla de Ciutadella s’han preparart unes infgraestructures de papareres a posta perquè ells les utilitzin i evitar que els residus quedin a terra i que quan fa vent puguin acabar ala mar.
Se sentin part del projecte humà de Per La Mar Viva que consisteix en aconsqguir no abocar cap plastic al mar des de Menorca i demostrar que som una gent totalment responsable i conscient del problema i per açò tenim la capacitat de ser conseqüents i actuar per tallar d’arrel l’abocament de plàstics a la mar des de la nostra illa

Durant: Se sentin part del projecte humà de Per La Mar Viva que consisteix en aconsqguir no abocar cap plastic al mar des de Menorca
Després: Parlar dels costums i perills pel manteniment de la nostra Reserva de Biosfera.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
POWER POINTPROJECTOR-CANÓ, PANTALLA,PREPARA EL CENTRE EDUCATIU.
 Altaveus


Observacions

Les dates preferiblement des de l’inici dels curs fins març
En gener no estarà disponible el ponent per donar el taller.
Principalment a Tot@s els estudiant de ESO i Batxiller qua no hagin rebut aquest taller.
Pasqual Calbó, mª Angels Cardona i Quadrado són els que han rebut més seesions el 2018.