72. BIODIVERSITAT MARINA DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 1sessió de 1hora
Lloc: Al centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
La biodiversitat és un valor important per a la humanitat, conèixer-la és sinònim de respectar-la i conservar-la. Durant el taller es donarà una visió general de les espècies i ecosistemes més representatius que viuen al Mediterrani, el seu estat de conservació i les principals amenaces.

Objectius
El objectiu de la activitat es donar a conèixer a l’alumnat la diversitat d’espècies marines que podem trobar a la Mediterrània.

Continguts
Conceptes: Conceptes
Biodiversitat
Ecosistemes
Espècies amenaçades
Amenaces i gestióProcediments: Procediments
Conèixer el funcionament dels ecosistemes mediterranis i els factors que condicionen la seva biodiversitat (fondaria, temperatura, salinitat..)


Actituds: Actituds
Ser conscients de la importància de la biodiversitat com un valor que cal preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que aquesta comporta per a la societat.
Generar consciencies de corresponsabilitat en la conservació de la nostra biodiversitat


Metodologia
Abans: Abans del taller
Coordinació amb el professorat per tal de adaptar la conferencia a les necessitats del grup.


Durant: Durant la realització del taller
Es realitzarà una xerrada amb l’ajuda d’un PowerPoint, que seria interessant finalitzar amb un debat participatiu.Després: Després
Es repartirà una unitat didàctica per poder treballar desprès del taller.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'entitat aportarà tot el material per al desenvolupament de l'activitat 
El centre, si pot, aportarà un projector i una pantalla. Si no és possible ho aportarà l'entitat. 


Observacions

Biodiversitat marina de la Reserva de Biosfera de Menorca
RESPONSABLE/S DE L’APLICACIÓ
Agència Menorca Reserva de Biosfera – Consell Insular de Menorca
Persona de contacte:
Félix de Pablo Pons
Tècnic en Biodiversitat, Agència Menorca Reserva de Biosfera (Consell Insular de Menorca)
Telèfon: 971 356251
adreça electrònica: felix.depablo@cime.es

DESTINATARIS
5è i 6è de Primària
1è, 2on, 3er, 4rt d’ESO
FPB
CFGM