136. TALLER DE JOIERIA TALAIÒTICA I PÚNICA 

Sessions: Una sessió de 1.30h
Lloc: Al jaciment de Torralba d’en Salort o a l’aula del centre educatiu corresponent.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

NURARQ. MENORCA ARQUEOLOGIA I CULTURA CONSELL INSULARr cultura i Patrimoni CIM - TORRALBA D'EN SALORT

 

Descripció
Introducció
Com anaven vestits els talaiòtics? Es posaven adorns o joies? Les feien ells mateixos o també venien de fora?
Amb aquest taller els infants descobriran l’apassionant món de la prehistòria de Menorca i es posaran mans a l’obra per fer una peça d’aquesta època molt especial.Objectius
Objectius
Familiaritzar als més petits amb el patrimoni cultural i la prehistòria de Menorca, on es va desenvolupar una civilització tan genuïna com la talaiòtica, i que va rebre materials de les cultures més importants de la Mediterrània antiga, com la púnica.
Conèixer els ornaments que portaven els talaiòtics i de quins materials eren.
Fomentar la creativitat de l’alumne.
Donar a conèixer la riquesa del patrimoni cultural de Menorca.Continguts
Conceptes: Metodologia
El taller consta de dues parts:
1. Breu introducció sobre la vestimenta i els adorns al món talaiòtic, amb el suport de material visual.
2. Confecció d’un collaret o braçalet per part dels propis infants, imitant el adorns personals d’època talaiòtica i púnica a les illes Balears. Per realitzar aquestes peces de joieria, els infants disposaran de denes, que tindran que pintar imitant les denes púniques de pasta de vidre, i escopinyes. Amb els dos elements faran el seu collar o braçalet, que es podran emportar a casa un cop acabi el taller.
Per a la realització del taller se’ls mostrarà una sèrie de rèpliques d’objectes d’època talaiòtica i púnica als infants, per a que vegin de primera mà quins ornaments i altres objectes s’utilitzaven en aquesta època, els quals els serviran de model per inspirar-se a l’hora d’elaborar les seves pròpies joies.


Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Materials Pasta de modelar Petxines Cordill Retoladors de colors Taula, cadires i estovalles  


Observacions