135. VISITA GUIADA A TORRALBA D'EN SALORT 

Sessions: Una sessió de 1.00h
Lloc: Poblat Torralba d'en Salort
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

NURARQ. MENORCA ARQUEOLOGIA I CULTURA CONSELL INSULARr cultura i Patrimoni CIM - TORRALBA D'EN SALORT

 

Descripció
Introducció
Quins son els elements característics dels poblats talaiòtics? Com vivien els talaiòtics en aquest tipus d’assentaments? S’han excavat parts d’aquest poblat? Quines han estat les troballes més destacables?
Amb aquesta visita els alumnes aprendran sobre el període talaiòtic visitant un dels poblats més emblemàtics de Menorca.Objectius
Objectius
Familiaritzar als alumnes amb el patrimoni cultural i l’època talaiòtica de Menorca.
Conèixer els elements més característics dels poblats talaiòtics.
Descobrir la riquesa patrimonial de Torralba d’en Salort.
Fomentar la participació de l’alumne.Continguts
Conceptes: Metodologia
La visita consisteix en recórrer el jaciment arqueològic de la mà d’una arqueòloga especialista, qui farà primer una introducció sobre el món talaiòtic menorquí.
A continuació s’iniciarà la visita, fent les explicacions dels elements més important del poblat. Durant la visita i després, s’animarà als estudiants a participar mitjançant la formulació de preguntes per part de la guia, que ells hauran de contestar. També es fomentarà la formulació de preguntes per part dels mateixos alumnes a la guia, per garantir la interacció entre el grup i la persona encarregada de fer la visita.


Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Adreçat a
Grups de fins a 25 alumnes
Franja d’edat
Alumnes de secundària
Durada
1 hora
Lloc
Poblat talaiòtic de Torralba d’en Salort.
Important
Els continguts s’adapten als grups depenent del seu curs.