127. SON CATLAR 

Sessions: 1 sessió de 1 hora i 30minuts
Lloc: Son CATLAR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
1r ESO
CFGS
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita dinamitzada per l'únic poblat talaiòtic que conserva gairebé íntegrament la seva muralla amb un perímetre d'un kilòmetre aproximadament. Aquesta muralla construïda amb la tècnica ciclòpea es complementa amb bastions, garites i portes que reforcen el seu caràcter defensiu. A l'interior del poblat podrem visitar un important conjunt de talayots, cases i un recinte de taula.
Departament de Cultura i Educació del CIM
1 sessió de 90 min


Objectius
Apropar als infants a la Menorca Talaiòtica mitjançant la visita a un dels poblats més importants, descobrint aquells elements més característics d'aquesta cultura tan singular.

Aprendre conceptes històrics mitjançant la manipulació i l'observació, des d'una perspectiva arqueològica.

Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals i patrimonials del seu entorn immediat.

Promoure entre els infants la importància del nostre patrimoni, tant cultural com mediambiental, a tots els nivells i donar a conèixer com pot repercutir en el futur i el benestar dels illencs sabent que són béns que esdevenen recursos turístics que cal promocionar i passen a formar part de la riquesa de Menorca.


Continguts
Conceptes: Contextualització del poblat mitjançant l'assimilació de la Prehistòria de Menorca, concretament el període talaiòtic inicial i final (s.XII - 123 ANE) així com les relacions entre els pobladors i les cultures externes del Mediterrani, fenicis i romans.
Com vivien els talaiòtics (ceràmica, bestiar, cultius, guerra, etc...).

Procediments: Visita dinàmica, buscant que el discurs no sigui unidireccional, els alumnes deuen anar qüestionant-se els diversos temes que es vagin tocant.
Realitzarem una aproximació a la ceràmica talaiòtica observant i tocant algunes de les restes que encara es conserven a nivell superficial al jaciment, així com un petit conjunt de reproduccions (proporciona el guia).
Realitzarem una aproximació a la guerra mitjançant una petita classe de tir amb fona per part del guia que posteriorment complementarà algun alumne.

Exemplificar les bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials. Explicar que no només podem gaudir els menorquins de tota aquesta diversitat de la qual disposem, sinó que l’hem de donar a conèixer a altres pobles de fora de l'illa.

Actituds: Respecte envers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació. Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions