111. ELS LLIBRES DE LA MEVA VIDA 

Sessions: 1 sessió de 60minuts
Lloc: Biblioteca pùblica del municipi
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

JOANA M. GARAU SOBRINO BIBLIOTEQUES CIM. Tel. 971360793 SERVEI COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES DEL CIM SEU CONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
-Un autor menorquí o amb residència a l’illa, comenta els llibres que l’han copsat o influït d’alguna manera al llarg de la seva vida. L’activitat pretén fomentar la lectura i despertar la curiositat per autors i obres que l’alumnat, en principi, desconeix. El taller es durà a terme a la biblioteca pública del municipi i va adreçada a alumnes d’ESO.


Objectius
Fomentar la lectura en l’edat adolescent en què l’hàbit lector sovint és substituït per altres activitats, amb la finalitat que no s’abandoni.
Conèixer autors menorquins o vinculats amb Menorca i poder interactuar amb ells.
Despertar la curiositat de lectures i autors desconeguts o poc coneguts de la mà d’un altre autor.
L’activitat es du a terme en una biblioteca pública per donar-la a conèixer i promocionar-ne l’ús.


Continguts
Conceptes: Conceptes:
Foment de la lectura, promoció de la biblioteca, escriptors/es de Menorca, obres literàries, adolescència, hàbit lector.

Procediments: Procediments:
Despertar la curiositat de lectures i autors desconeguts o poc coneguts. Fer-ho en una biblioteca i de la mà d’un autor local, amb la triple finalitat de promocionar la biblioteca, donar a conèixer escriptors de l’illa i altres nacionals o internacionals.

Actituds: Ser conscients del benefici de l’hàbit de la lectura al llarg de la vida. Obrir-se a nous autors i obres desconegudes de la mà d’un altre escriptor. Incitar la curiositat literària enfront d’allò conegut. Ser conscients de les biblioteques com espais que ofereixen gran quantitat i lectures diverses a l’abast de tothom.

Metodologia
Abans: El professorat s’ha de coordinar amb el bibliotecari. Es recomana fer una sessió introductòria a classe sobre l’autor que impartirà el taller i preparar preguntes sobre el procés creatiu de l'escriptor en qüestió.

Durant: La finalitat és que l'alumnat no només escolti, sinó que posteriorment participi i es produeixi un diàleg entre l'autor i els propis alumnes.

Després: Es pot recomanar alguna de les lectures comentades al taller.

RecursosObservacions