109. APROXIMACIÓ A L'OFICI DE PAREDADOR I A LA TÈCNICA DE LA PEDRA EN SEC. VISITA COMENTADA A LA BARRACA DE S'ESPANTO 

Sessions: 1 sessió de 60minuts
Lloc: A fora del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Antoni Camps Extremera (Talaia Cultura). Tel. 647634487Historiadorsamb na Judith Morillas (Sa Xaranga)

 

Descripció
Visita comentada a la barraca i als diferents elements etnològics realitzats amb la tècnica de la pedra en sec pel paredador Gabriel Pons Pons s'Espantu.

Objectius
OBJECTIUS
Donar a conèixer l'ofici de paredador i la tècnica de la pedra en sec a l'illa de Menorca als alumnes, un ofici molt arrelat a l'illa al llarg de la història i que ha configurat la fisonomia del paisatge de Menorca. L'activitat té com a objectiu donar a conèixer la vigència de l'ofici avui dia i el coneixement de la tècnica de la pedra en sec, que ha estat declarada pel Consell Insular de Menorca Bé d'Interés Cultural i ha estat inclosa dintre de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Per altra banda, l'administració autonòmica balear s'ha adherit a la candidatura de declaració internacional de la tècnica de la pedra en sec com a patrimoni de la humanitat.


Continguts
Conceptes:

Conceptes
- L'ofici de paredador
- La tècnica de la pedra en sec a Menorca i el seu paper com a configuradora del paisatge.
- La pervivència de l'ofici avui dia
- La declaració de Bé d'Interés Cultural
- La candidatura a patrimoni mundial
- L'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca i la tècnica de la pedra en sec.
- Tipologies de construccions amb pedra seca.
Procediments: Procediments
Conèixer els serveis i els beneficis que ens dóna la conservació i la perpetuació de l'ofici de paredador i la tècnica de la pedra en sec com a riquesa cultural i de configuració del paisatge illenc amb la visita a la finca de Gabriel Pons.

Actituds: Actituds
- Ser conscients de la importància de conservar una tècnica ancestral, pels seus aspectes mediambiental, socials i culturals.
- Reflexionar sobre els canvis social i econòmics actuals i de la necessitat de mantenir coneixements sostenibles i arrelats a la terra.


Metodologia
Abans: Abans del taller
Coordinació amb el/la professor/a per adaptar el programa del taller a les necessitats del grup.


Durant:
Després:

RecursosObservacions

Capacitat. Un grup classe de 30 alumnes com a màxim.
El desplaçament anirà a càrrec del centre. La xerrada i els temes que es tractaran es poden abordar amb més profunditat a petició del centre.

TÈCNICA DE LA PEDRA EN SEC.

Aproximació a l'ofici de paredador i a la tècnica de la pedra en sec. Visita comentada a la barraca de S'Espantu.

RESPONSABLE/S DE L’APLICACIÓ

Antoni Camps Extremera
Professional autònom. Arqueòleg, historiador i tècnic en patrimoni històric.
Membre de la secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis

Contacte:
C/ Bisbe Comes, 24. 07760. Ciutadella de Menorca.
Tel. 648624487
a/e: tcampse@gmail.com