107. ENS AJUDES A ELABORAR L'INVENTARI DE PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE MENORCA? ET NECESSITAM! 

Sessions: 1 sessió de 60minuts
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO

Responsable/s

PILAR VINENT BARCELÓ. Tel. 971356050 Ext. 2263 Assessora Lingüística SEU CIM CIUTADELLA

 

Descripció
1. DESCRIPCIÓ DEL TALLER

Aquest taller, dissenyat i impartit per un dels investigadors que elaboren actualment l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime), s'emmarca en les actuacions destinades a donar a conèixer el projecte entre la població de Menorca, especialment entre els alumnes de secundària, per tal de fer-los conscients del valor del patrimoni immaterial de la nostra illa i de la necessitat que ells en tenguin coneixement i puguin, així, ser-ne portadors i garantir la seva continuïtat.


Objectius
2. OBJECTIUS

L'objectiu principal és donar a conèixer a l'alumnat què és l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Per fer-ho, es planteja d'introduir i treballar amb els alumnes el concepte de patrimoni, i especialment el de patrimoni immaterial. A més, amb els coneixements teòrics i el suport d'algunes fitxes de l'Ipcime, es vol propiciar una reflexió entre l'alumnat sobre quins són els elements més representatius del patrimoni cultural immaterial de Menorca i elaborar una fitxa sintètica d'un d'ells.


Continguts
Conceptes: Conceptes
- Patrimoni: patrimoni material i patrimoni immaterial
- Portador
- Inventari

Procediments: Procediments
- Pluja d'idees
- Treball en grup
- Tècniques d'elaboració d'una fitxa

Actituds: Actituds
- Respecte i interès per la cultura de Menorca
- Implicació en la salvaguarda dels elements de la cultura immaterial


Metodologia
Abans: Abans del taller
- Distribució dels alumnes en grups cooperatius (de 4 o 5)
- Reflexió en veu alta sobre el concepte d'identitat / menorquinitat
- Trobada del professor o la professora amb el/la responsable d'impartir el taller

Durant: Durant la realització del taller

[1a sessió]

1. Activitat inicial: “No ets de Menorca si no...”.
2. Reflexió, primer en grups i després en veu altam, sobre què són aquestes coses que fan que algú se “senti menorquí” (concepte de patrimoni: material i immaterial)
3. Lectura de la definició de la Unesco de patrimoni immaterial i elaboració en grups de definicions particulars
4. Concepte d'Inventari de patrimoni immaterial i mostra dels inventaris existents.

[2 sessió]

1. Recordatori dels conceptes patrimoni, portador i inventari.
2. Introducció a l'Ipcime, presentació de les categories en què es divideix i mostra d'algunes fitxes.
3. Cada grup d'un element representatiu del patrimoni cultural immaterial menorquí per tal de cercar-ne informació escrita i oral després del taller.
4. Elaboració entre tots d'una fitxa sintètica a partir del model d'una de les fitxes de l'Ipcime

Després: Després
1. Acabar les fitxes dels elements escollits i enviar-les a l'adreça electrònica del grup de treball de l'Ipcime.
2. Abans d'acabar el curs, consultar al web de l'Ipcime les fitxes que s'hi han penjant i, si algú té coneixement d'un tema, fer-hi aportacions.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Dues sessions de 2 hores de durada cada una, amb una separació mínima de dues setmanes entre sessió i sessió a fi que els alumnes puguin cercar informació. 


Observacions

Dues sessions de 2 hores de durada cada una, amb una separació mínima de dues setmanes entre sessió i sessió a fi que els alumnes puguin cercar informació.

RECURSOS

- Ordinador i projector: l'aporta el centre
- Fotocòpies de la definició de Patrimoni Immaterial de la Unesco i d'un model de fitxa de l'Ipcime (una per a cada grup d'alumnes): l'aporta el Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca