100. LINK UP, CONSERVATORI DE MÚSICA 

Sessions: un curs lectiu telef.971366370
Lloc: Centre escolar el concert final serà a un auditori de l’illa a determinat
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària

Responsable/s

CONSERVATORI PROFESIONAL DE MÚSICA DE MENORCA telf 971366370 MÚSIC CONSERVATORI

 

Descripció
971366370

Objectius
2. OBJECTIUS

1. Ensenyar els conceptes musicals bàsics als alumnes entre 3r i 5è de primària. 2. Fer que els estudiants coneguin les orquestres simfòniques i els auditoris del seu entorn. 3. Potenciar noves relacions, o les ja existents, entre les orquestres i les escoles.


Continguts
Conceptes: Conceptes

Motiu
Melodia
Diversos dibuixos melòdics
Ritme
Períodes de la història de la música

Procediments: Procediments

Conèixer i experimentar tots els conceptes treballats a través del cant i de sonar la flauta dolça

Actituds: Actituds

Potenciar l’escolta activa
Reflexionar sobre la importància de la música en la societat


Metodologia
Abans: Abans del taller (es recomanen activitats prèvies?)
Reunió prèvia amb els professors de música per a conèixer el material que han d’utilitzar en classes.

Durant: Durant la realització del taller
Treball en les escoles sobre les guies didàctiques del programa. El projecte finalitzarà amb un concert participatiu amb l’orquestra del Conservatori, on es veurà reflectit tot el treball previ.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Guia didàctica i el concert final. 


Observacions

Antoni Carrillos Cantó. Cap d’estudis
Telèfon: 607865241 Adreça electrònica: tonicarrillos@gmail.com
Adreça postal: Avda. Josep A. Clavé, 62, 3r, 2a. C.P.: 07703. Maó

1. DESCRIPCIÓ DEL TALLER

El Link Up Project és un programa del Weill Music Institute, institució que pertany al Carnegie Hall de Nova York. Es desenvolupa als EUA des de fa més de 30 anys, i està adreçat a alumnes d'entre 8 i 11 anys, amb la intenció que "connecten" (això vol dir link up) amb les orquestres de les seues ciutats. Des del 2003 el programa s'ha obert a comunitats educatives de tot el món. Durant el darrer curs, 2017 – 2018, la col·laboració s’ha desenvolupat amb més de 100 orquestres dels EUA, Canada, Brasil, Kenia, Espanya, Japó... i on han participat més de 400.000 estudiants i professors.

6 mesos (aprox.) abans del concert final.

L’activitat està pensada per a realitzar-se entre el 1r i 2n trimestre amb un concert on hi haurà un 70 musics (alumnes del Conservatori), cantants, mestre de cerimònies i on els alumnes participaran de manera activa cantant i sonant la flauta.