101. EMPRENDRE AL CENTREBIT 

Sessions: 1 sessió de 105minuts
Lloc: CentreBit
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM

Responsable/s

CARMEN CRESPO CANALES CENTREBIT MENORCA. Tel. 971 177731 DELEGADA TERRITORIAL A MENORCA FUNDACIÓ BITCENTREBIT A MENORCA

 

Descripció
Presentació de què és la idea de negoci i el punt de partida per emprendre.
Visita al CentreBit Menorca a fi de conèixer què fem al CentreBit Menorca i quines empreses hi
treballen. Conèixer de primera mà casos d’emprenedoria de projectes de base tecnològica de la ma
dels emprenedors.


Objectius
L’objectiu del taller és fomentar l’esperit emprenedor i les vocacions tecnològiques entre alumnes de
la ESO o graus formatius. Plantejar com a opció de futur professional ser un emprenedor i donar a
conèixer el gran ventall d’oportunitats que obren les noves tecnologies de cara al seu futur
professional: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, IoT, Big Data,
Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom, etc.


Continguts
Conceptes: Primer anàlisi per decidir-se a emprendre
Concepte d’Idea de negoci.
Noves tendències en tecnologia
Serveis del CentreBit Menorca
Compartir experiències amb emprenedors joves que han fet la seva empresa dins el camp de
les noves tecnologies.
Conceptes
- Empresa: Idea, producte/servei, validació de mercat, client, rendibilitat.
- Noves tendències tecnològiques: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat
Virtual, IoT, Big Data, Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom.

Procediments: Es realitzarà una presentació teòrica dels diferents conceptes i s’aniran visualitzant
diferents vídeos de suport, per tal d’ajudar a entendre millor els conceptes exposats.

Actituds: Ser conscients que també existeix la possibilitat de crear un projecte propi com a sortida
professional i com l’actitud personal, esdevé prioritari de cara a l’èxit del projecte. Conèixer el
gran ventall d’oportunitats de futur que ens ofereixen les noves tecnologies.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat
Durant: Presentació teòrica dels conceptes
2. Exposició de casos pràctics
3. Compartir experiències amb emprenedors

Després: Si l’escola està interessada, com a continuació del taller, es podria fer un exercici pràctic en
petit grups o individuals de la seva idea de negoci i fer una presentació al CentreBit de totes
les idees a l’Auditori.
Addicionalment es proporcionarà al professorat diferent material per si desitgen aprofundir el
matèria dins de les seves aules: vídeos, pel·lícules i llibres.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Tota l’activitat es realitzaria al CentreBit i no es necessari aportar cap recurs per part del centre formatiu 


Observacions

1r a 4t ESO, graus mitjans de Formació Professional
6. DURADA (nombre de sessions i durada)
- 105 minuts en la sessió proposada
- Si es vol fer també l’exercici pràctic dels alumnes es podria fer una segona sessió
d’entre 60 a 90 minuts per fer les seves presentacions (en funció del nombre d'alumnes)
-El número adequat d’alumnes seria fins a 40 alumnes. Millor no fer grups més numerosos.
El número màxim de tallers a realitzar és de 15 tallers per curs escolar.