103. UN TRESOR AMAGAT: LES BARQUES DE LA PEDRERA DE ROBADONES, PATRIMONI MARÍTIM DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Pedrera de Robadones a es Castell
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

CRISTÒFOL MUS REYNÉS AMICS DE LA MAR. Tel. 626 538207 PRESIDENT D'AMICS DE LA MAR PORT-MAÓ ES CASTELL PEDRERA DE ROBADONES

 

Descripció
Visita comentada a la Pedrera de Robadones, situada al terme municipal d’Es Castell.
Es mostraran els diferents tipus d’embarcacions allà guardades i la seva utilitat; l’evolució de les formes de pesca al llarg dels anys i la repercussió que ha suposat en la conservació de les espècies marines. Es tractarà sobre el vent i la manera com s’utilitza en la navegació a la vela; el medi natural i la importància de conservar l’equilibri dels ecosistemes marins.


Objectius
2. OBJECTIUS
Donar a conèixer el ric patrimoni marítim de Menorca, en concret la història de les embarcacions de construcció artesanal que es troben guardades a la Pedrera de Robadones, la seva funció (pesca, esbarjo, transport...) els materials i tècniques per a la seva construcció, el oficis que hi estaven relacionats ( mestres d’aixa, pescadors... ) i els aspectes que feien sostenible la navegació amb aquests elements: aprofitament del vent, tècniques de pescar i mariscar més respectuoses, etc .


Continguts
Conceptes: Conceptes
- singularitat dels ecosistemes de l’illa
- importància estratègica del Port de Maó
-les barques com a mitjà de transport, de proveïment d’aliments i com a mitjà de vida
- respecte al medi marítim (flora i fauna)
- amenaces de la sobreexplotació de l’entorn marítim

Procediments: Procediments
Conèixer un patrimoni marítim en vies d’extinció i valorar el treball i l’enginy de les persones dels oficis relacionats. Conèixer l’impacte de l’evolució de les tècniques de pesca i de la proliferació d’embarcacions a tota la costa.

Actituds: Actituds
Valoració de les tècniques artesanals que permetien aparellar barques que, amb uns mitjans elementals, s’enfrontaven sovint a condicions molt adverses
Sostenibilitat de la pesca, per tal que es possibiliti la reproducció de les diferents espècies del litoral de Menorca
Importància d’actuar individualment de forma responsable amb el medi ambient ( respectar la posidònia, evitar envasos de plàstic, no deixar residus a les platges, etc)Metodologia
Abans: Abans del taller
Proporcionar al professor responsable del grup un material previ, amb un resum del que es farà , per a la preparació de la visita. Es pot treballar amb el concepte de “tresor” i del que es pot considerar avui com a tal.

Durant: Durant la realització del taller
En el recorregut per la Pedrera, s’explicaran les característiques de cada tipus de barques, així com dels materials i eines exposades.
Taller pràctic de realització de nusos marins.
Informació sobre la Pedrera i la seva utilitat com antiga proveïdora de materials de construcció de cases.

Després: Després
Facilitar material didàctic als professors perquè puguin fer un treball posterior, per tal d’analitzar l’impacte de la visita.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
El dossier previ serà proporcionat per l’Associació, així com les cordes per fer el taller de nusos. 


Observacions

Pedrera de Robadones .Inici del Camí Verd, situat entre els termes de Maó i Es Castell.
L’activitat s’ofereix durant el 1r, 2n i 3r trimestres escolars. L’ hora més idònia per a la visita és a mig matí, en que la llum solar és més adequada.

Sessió de 1:00 hora o 1,30 hores, si es fa taller de nusos.

El dossier previ serà proporcionat per l’Associació, així com les cordes per fer el taller de nusos.

RESPONSABLE/S DE L’APLICACIÓ
Cristòfol Mus Reynés.
President d’Amics de la Mar Port-Maó.
Telèfon: 626 538207
Adreça electrònica: cmusr@yahoo.es