98. MÚSICA I CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Responsable/s

JOAN CARLES VILLALONGA FILÒLEG I CANTANT PROFESSOR ESCOLA ADULTS MAÓ

 

Descripció
Es tracta d’un recorregut teòric, pràctic i participat de la història de la música popular i tradicional de Menorca, des de la tradició romancística antiga fins a les versions modernitzades de la música popular amb ritmes pop-rock, passant per la tradició havanerística del darrer terç del segle XX, la música del ball de fandango, les porgueres...

Objectius
Donar a conèixer la música i la cultura popular i tradicional d’arrel menorquina.
Aprofundir en el concepte de transmissió de la cultura popular i analitzar-ne les diferents formes, cercant símils amb l’actualitat i paral·lelismes i diferències amb la cultura de masses
Analitzar les estructures musicals i les lletres de les cançons, així com les temàtiques.
Donar valor a la cultura pròpia i feta en català.
Acostar-se a la realitat històrica que envolta aquesta música.
Escoltar músiques modernes vinculades a la música tradicional, aptes també per a qualsevol esdeveniment festiu.


Continguts
Conceptes: Cultura tradicional i popular.
Ritmes bàsics existents en la músic popular.
Estils: el romanç, la cançó, la peça per ballar, l’havanera, les adaptacions de melodies i ritmes més moderns.
Transmissió oral.
Mètrica bàsica.
Música i transgressió social
Interculturalitat

Procediments: La sessió consisteix en una mostra de les diferents manifestacions musicals de la tradició tant de forma explicativa com en l’exemplificació pràctica i interpretació. Es demanarà també col·laboració en el coneixement d’aquestes cançons i en la seva interpretació. També es deixarà un espai per a l’escolta d’algunes cançons modernes enregistrades i fer-ne el comentari.

Actituds: La sessió té essencialment un caràcter expositiu i interpretatiu, però se cerca en tot moment la complicitat del públic estudiant, tant en la part explicativa (demanant intervencions en el raonament lògic, coneixements socials o històrics d’altres èpoques, coneixements culturals o literaris) com en la part interpretativa (col·laboracions en les cançons).

Metodologia
Abans: Abans del taller

Es recomana explicar alguns conceptes i analitzar alguna peça antiga com el romanç: per a què servia, quina tradició té, etc. També el concepte de transmissió oral. Recomanam que els alumnes a qui va dirigida la sessió hagin fet una llista oberta de les cançons tradicionals que coneixen, com les han conegudes, quan les canten (si les canten) i quina visió en tenen. Llavors, que facin una llista de les cançons, cantants, grups o estil de música en general que més els agraden.

Durant: Durant la realització del taller

Es farà una demostració explicativa i interpretada musicalment en clau cronològica de la tradició musical menorquina d’arrel popular i tradicional. Les explicacions (que cercaran la interactivitat amb l’alumnat) s’intercalaran amb les interpretacions musicals. Es donarà espai perquè aquells alumnes a qui els interessi (i com més, millor) que col·laborin amb nosaltres. La sessió està realitzada per dues persones que interactuen entre elles, tant en la part musical com en l’explicativa.

Després: Després

Pensam que pot ser interessant, més com a treball a classe entre el professorat i els alumnes, una activitat de resum, de comentari o temàtica sobre els aspectes que s’hagin treballat a classe. Aquestes activitats poden ser: explicació de la base de la cultura tradicional i la transmissió; estudi o ressenya sobre algun estil que hagi aparegut o interessat; aprofundiment de la història d’algun grup musical lligat a la cultura popular; ressenya o anàlisi sobre alguna cançó...


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 una sala un poc decantada.
 Els realitzadors de l’activitat duen el seu propi material, bàsicament una guitarra i els apunts i lletres, i també CD per reproduir. El centre ha de procurar un reproductor de música.


Observacions

Anna Isabel Villalonga Sintes.
-Músic: Concertista autònom, i Professora de gospel i guitarra a l’Escola municipal de música de Ciutadella.
També realitza el taller de glosat i està molt activa dins la música popular

-Dades de contacte: Telèfon 666379939,
Camí Sant Joan de Missa, nº38-1ªporta, Ciutadella de Menorca
Adreça electrònica: annabelvillalonga@gmail.com

Joan Carles Villalonga Sintes
-Filòleg i cantant: Professor a l’Escola d’Adults de Maó. Cantant de diversos espectacles. Ha realitzat diferents xerrades i sessions sobre cultura popular i tradicional.

-Dades de contacte: Telèfon: 660661241
Cós de Gràcia, nº39-planta baixa, Maó Menorca
Adreça electrònica: joancarlesvillalonga@gmail.com

Són components dels grups de música popular i tradicional S’Albaida, A Romandre, Cala Joia i Sonadors de Son Camaró.

1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Es planteja una sessió de 90 minuts de durada. Si, per l’organització de les classes a secundària és necessari reorganitzar-ho d’una altra manera, es pot plantejar.
Si es troba convenient, es poden ajuntar classes diferents per a un major aprofitament.