55. ESCOLTES DE MENORCA, UNA OFERTA EDUCATIVA 

Sessions: 1 sessió de 2hores
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

CARLOS LÓPEZ Tel. 606 82 86 95 DIRECTOR D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE ESCOLTES DE MENORCA

 

Descripció
Donar a conèixer el moviment ESCOLTES DE MENORCA , moviment infantil-juvenil. POWER POINT descripció, funcionament i dinàmiques de jocs del moviment.

Objectius
Fomentar l'Educació no formal en el lleure.
Descobrir Escoltes de Menorca com una activitat d'Oci en el temps de Lleure.


Continguts
Conceptes: HISTÒRIA DEL MOVIMENT SCOUT SIR ROBERT BADEN POWELL - FUNDADOR

Metodologia ESCOLTES.
El paper del CAP.MONITOR
Treball en equip.
Persones actives amb compromís social.
La natura.
Acampades.

Procediments: Com funciona el moviment en els diferents pobles
Actituds: Treball en equip.
Implicació en el respecte pels companys i l'entorn.
Reflexió sobre la importància de les entitats de TEMPS LLIURE I EDUCACIÓ NO FORMAL.


Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Projector i ordinador


Observacions

Carlos López Sabater , President d'Escoltes de Menorca. CP. Direcció d'activitats de temps lliure.
Tel. 606 82 86 95
besso.2@hotmail.com

REALITZAR EL TALLER ENTRE octubre i abril.

Treball en equip.
Implicació en el respecte pels companys i l'entorn.
Reflexió sobre la importància de les entitats de TEMPS LLIURE I EDUCACIÓ NO FORMAL.