9. ORI, UN NEN ESPECIAL. TOTS IGUALS I TOTS DIFERENTS 

Sessions: 1 sessió de 1hora i 30 minuts
Lloc: CENTRE CARLOS MIR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Muriel Directora del Centre Polivalent Carlos Mir, Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca FUNDACIÓ

 

Descripció
El taller es divideix en dues sessions, una visita a les persones responsables del Centre CARLOS MIR i una visita de l'escola al centre.

Objectius
Es parlarà sobre un al·lot amb discapacitat i la seva relació amb l'entorn.

Continguts
Conceptes: A la visita a l'escola, es parlarà sobre la discapacitat, els diferents tipus de discapacitat i el concepte de diversitat funcional.
Procediments: Es llegirà un conte adreçat a l'alumnat de primària sobre un al·lot amb discapacitat.
Actituds: A la visita al centre CARLOS MIR, es compartirà el matí amb les persones usuàries del centre desenvolupant un taller conjuntament. Relacionant-se.

Metodologia
Abans: A la visita a l'escola, es parlarà sobre la discapacitat, els diferents tipus de discapacitat i el concepte de diversitat funcional.
Durant: Es llegirà un conte adreçat a l'alumnat de primària sobre un al·lot amb discapacitat.
Després:

RecursosObservacions