35. LES AVENTURES DE TULIPA-CONTACONTES 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària

Responsable/s

MARIA LUISA ROSA ORTEGA  ASSOCIACIÓ CHRYSALLIS ILLES BALEARS

 

Descripció
A través de la representació, Tulipà ens narra la seva història,
ens submergirem en les aventures d'aquest personatge per poder
abordar vivències de persones de gènere no normatiu amb els nens
i nenes, d'una manera tendra i divertida.
Després del conta contes podrem crear el nostre propi fada dels
desitjos.


Objectius
Es donarà a conèixer l'existència de nens i nenes trans *.
persones que no s' identifiquen amb el sexe que se'ls va
assignar al néixer, o simplement no accepten els rols establerts
de nena (ser princesa) o nen (ser heroi).
Evitant, amb la informació, situacions de pressió per a ells i
elles.


Continguts
Conceptes: Narració teatralitzada d'un conte.
Taller dels desitjos.

Procediments: Després del conta contes es realitzarà un taller de dibuix de
la fada dels desitjos, on nens i nenes dibuixaran el seu propi
desig.

Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Folis per pintar, pintures, estisores, cola. 


Observacions

RESPONSABLE/S DE L’APLICACIÓ ;
Maria Luisa Rosa Ortega
Formadora y responsable del taller
Chrysallis Illes Balears
Telefono; 617973945
Chrysallis Illes balears fmt.
Dirección; Camp D,Avall Nº30 Can Picafort,Mallorca
Correo; baleares@chrysallis.org.es
marialuisarosa39@gmail.com

Educació infantil
Educació primària