34. TRANS*FORMANT 

Sessions: 1 de 60minuts
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

MARIA LUISA ROSA ORTEGA  ASSOCIACIÓ CHRYSALLIS ILLES BALEARS

 

Descripció
Al voltant de les identitats i expressions de gènere que sobresurten
dels límits de la norma, hi ha molta desinformació. A l'hora que,
l'espectre de vivències és molt ampli i heterogeni. Aquesta xerradataller pretén establir algunes nocions bàsiques del sistema
d'identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual,
conceptes que ens afecten a totes i tots mésenllà de com ens veuen i
identifiquem.


Objectius
L'objectiu d'aquesta xerrada/taller és aclarir els conceptes i
diferenciar entre identitat de gènere, orientació sexual i
expressió de gènere, aclarir termes d'expressions utilitzades
de gènere no normatiu.


Continguts
Conceptes: En una aula la vocal i mare d'una nena transsexual explicarà la
seva vivència i el procés que va haver de realitzar amb la seva
filla als sis anys d'edat i com va transcórrer tot. Després
s'obrirà el torn de preguntes, s'aprofitarà per explicar les
terminologies correctes i aclarir-les, s'introduirà dins de la
dinàmica conceptes correctes d'igualtat de gènere

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans del taller Es repartirà un qüestionari.


Durant: Durant la realització del taller Es interactuarà amb els alumnes
perquè participin i facin les seves preguntes, sense que se
sentin qüestionats.

Després: Després es tornarà a repartir el mateix qüestionari que es
va lliurar al principi i es comparessin entre si, en
demanarà que posin el mateix pseudònim a tots dos, sense
haver de posar el seu veritable nom.


RecursosObservacions

Maria Luisa Rosa Ortega
Formadora y responsable del taller
Telefono; 617973945
Dirección; Camp D,Avall Nº30 Can Picafort,Mallorca
Correo; baleares@chrysallis.org.es
marialuisarosa39@gmail.com

Aquest taller / xerrada es necessitaria per poder exposar la
vivència i aclarir dubtes i conceptes 1 hora i 30 minuts.