3. ACTUA CONTRA EL CÀNCER, ACTUA PER LA TEVA SALUT 

Sessions: 1 sessió d'1hora
Lloc: Centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària

Responsable/s

Associació contra el CÀNCER a Ciutadella  

 

Descripció
Taller participatiu sobre educació per a la salut que pretén donar a conèixer
els diferents tipus de prevenció per reduir el risc de patir càncer fomentant el
paper actiu de cada individu. Els alumnes reforçaran i interioritzaran els
conceptes presentats participant en grups en un concurs tipus “Quiz” i
mitjançant jocs cooperatius.
Per a portar-ho a terme s’utilitzaran presentacions audiovisuals i eines de
gamificació i es fomentarà el debat i l’actitud crítica.


Objectius
L’objectiu principal que es pretén amb aquest taller és conscienciar l’alumnat
sobre la importància de cuidar la salut i portar a terme hàbits de vida
saludables, que contribueixin a prevenir l’aparició de càncer i altres tipus de
malalties.


Continguts
Conceptes: Coneixement de la malaltia i hàbits de vida no saludable,
desmitificant idees preconcebudes.
- Promoure la salut com un valor fonamental.
- Estimular l'adquisició d'actituds i hàbits de conducta saludables.
- Eliminar o reduir al màxim aquells comportaments que comporten
un risc per a la salut.

Procediments: Treballar l'educació per a la salut des d'una perspectiva lúdica,
dinàmica, personal i col·lectiva.

Actituds: Valorar amb esperit crític: costums, hàbits de consum, etc.

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Associació Espanyola Contra el Càncer (aecc)
CIF: G-28197564
Junta Comarcal de Ciutadella
C/Marqués de Albranca 23
971 48 45 85

Es podrà dur a terme el mes de novembre i entre gener i juny
en horari de 9 a 13h.
La durada del taller és d’una sessió d’una hora