65. RAMADERS DEL BOSC D' ALFORÍ DE DALT 

Sessions: 1sessió de 2h més 1h anada i tornada
Lloc: AL LLOC
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
A través de diferents jocs, els alumnes hauran de representar les funcions que exerceix un ramader amb el bestiar i descobrir les diferents construccions que s'utilitzen i utilitzaven per a aquestes tasques (pou, abeuradors, pons de bens...). A més es veurà l'ús i aprofitament del bosc, les seves característiques i la importància de cuidar i conservar aquest entorn. Tot el taller es realitzarà dins un bosc d'alzines de la finca d’Alforí de Dalt.

Objectius
Descobrir el patrimoni etnològic relacionat amb el camp i el bosc.
Descobrir la fauna que viu al bosc.
Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn natural.
Potenciar la participació i el treball en grup.
Conèixer els usos passats del bosc.


Continguts
Conceptes: Patrimoni etnològic del camp i del bosc de Menorca.
Els usos passats del bosc.
Els actuals usos del bosc.
Pasturatge i ramaderia.
L’alzinar de Menorca: característiques, fauna i flora.

Procediments: Representació i simulació del ofici dels ramaders.
Relació de conceptes a través de elements reals
Observació directa de les diferents construccions etnològiques dedicades al bestiar i a la realització del carbó.
Investigació y assimilació de conceptes a través del joc.
Discussió i recerca de solucions a la problemàtica ambiental.

Actituds: Treball en equip.
Coneixement, respecte i estima pels ésser virus.
Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar.
Despertar l’interès per la història i la etnologia.


Metodologia
Abans: Durant el desenvolupament de l’activitat s’explicaran els conceptes bàsics, però si que es recomana que els alumnes hagin tractat alguns conceptes etnològics relacionats amb la ramaderia a l’escola.
Durant: L'activitat es basa en la realització de dues dinàmiques i d'una reflexió final. A la primera part els alumnes / as hauran de representar la funció tant d'un ramader com la del bestiar, buscant les diferents construccions que utilitzaven i descobrint quina és la seva funció. En el següent exercici també hauran de descobrir els usos del bosc, mitjançant una activitat basada en l'olfacte i gust; què és una sitja, i els seus elements (animals i plantes més característiques). Al final del joc, es farà una reflexió de la importància del bosc i de mantenir un equilibri en l'ús i la conservació del mateix.
Després: Durant l’activitat es repartirà un dossier d’exercicis, però podrà ser ampliat o completat a l’escola, per part del propi professorat del centre.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'entitat portarà tot el necessari pel desenvolupament de l'activitat. 


Observacions

És necessari transport escolar fins a l’aparcament de Cala Pilar. És accessible amb minibus, els autobusos de grans dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).
Lloc de trobada: aparcament públic de Cala Pilar
Lloc de l’activitat: a l’alzinar de la finca d’Alforí de Dalt
Aquesta activitat es podrà sol·licitar a partir de 2018