15. GENT GRAN I GENT PETITA. UNA EXPERIÈNCIA COMPARTIDA 

Sessions: 2 sessions de 60-90 min, 3hores aproximadament
Lloc: 1 sessió a la Residència de Gent Gran i una altra al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil

Responsable/s

Residències de gent gran dels diferents municipis de Menorca , es Migjorn Gran 971 37 04 95  
Consorci Socio Sanitàri de Santa Rita a Ciutadella . Esther Garcia telf.971 38 32 47  
Residència de Gent Gran d'Alaior 971371038/971378415 Sra. Sara Jiménez, directora 
Residencia de Gent Gran de Ciutadella 971480100María Bosch Bosch, responsable taller 
Residencia de Gent Gran de Ferreries 971155158Sra. Catalina Pons, directora  
Residencia de Gent Gran de Maó 971363862 Sr. Fernando Ramón Gancedo 
Residència de Gent Gran de Sant Lluís 971777940/971151092Jessica Ametller Serra, responsable 

 

Descripció
Programa intergeneracional entre gent gran i gent petita, que pretén facilitar el coneixement mutu entre generacions diferents en edat, en conceptes, en manera de viure, en valors... i facilitar el diàleg, la valoració i el respecte mutus a partir de compartir sentiments, experiències i coneixements.

Objectius
- Transmetre valors socials i morals com la mesura, la prudència, la comprensió, la tolerància i la serenitat, la solidaritat, la generositat, la tradició...
- Apropar la infància a la cultura popular i a la història del seu entorn a partir de la riquesa de la història viscuda i del vocabulari.
- Fer sentir a la gent gran i a la gent petita que és valorada i útil.


Continguts
Conceptes:
Els conceptes i els procediments es defineixen quan el professorat i les persones responsables del taller escullen conjuntament les activitats que es faran.

Procediments:
Després de la posada en comu entre l'escola i la residència, es marquen les activitats a fer en el calendari del curs escolar, es planifiquen per poder abordar-les i per poder valorar-les.

Actituds:
Autovaloració i respecte mutu.


Metodologia
Abans: Després de la posada en comú entre l'escola i la residència, es marquen les activitats a fer en el calendari del curs escolar, es planifiquen per poder abordar-les i per poder valorar-les. Amb els fillets i amb els avis paral·lelament es treballa el primer contacte amb l'altra generació i es preparen les primeres impresions per tal d'afavorir la dinàmica de les activitats; es poden treballar els continguts de les activitats, els dies...
Durant: Durant una sessió a l'aula i una altra sessió a la residència on viu la gent gran es duen a terme les activitats prèviament acordades per les persones responsables del taller i la gent gran amb el professorat i l'alumnat.
Els darrers anys s'han dut a terme activitats com ara obres de teatre, psicomotricitat, rebosteria i cuina antiga, jugar amb monedes antigues, fer boles de llana i calça, fabricar tubs per anar davall la mar, sembrar, explicar endevinalles i històries de vida, trucs de màgia, fer flabiols, ganxet, trunyelles amb fil de llana, animalets i figures amb forquilles i ganivets de plàstic, contar i escoltar contes, pintar i retallar figurins de paper, activitat física, intercanviar obsequis, capsa de records (els avis i les àvies elaboren una capsa on afegeixen els records més assenyalats de les seves etapes vitals), explicació de rondalles i refranys...

Després: Deixar fotografies dels participants per poder seguir mantenint un contacte i poder identificar i aprendre els noms de totes les persones, deixar un recull de les rondalles i refranys, elaborar un objecte de record.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Es defineix conjuntament amb el professorat  


Observacions

Es proposa la realització del taller a la residència de gent gran del mateix municipi que l'aula sol·licitant.