117. COM MIREM EL CINEMA I LA TELEVISIÓ 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic i grups aula que treballin en un projecte o tema relacionat

Responsable/s

Macià Florit. 605929568 Cap de producció del Festival Internacional de Cinema de Menorca 

 

Descripció
Taller enfocat a mirar amb ull crític i analític els vídeos que inunden les nostres pantalles, des de YouTube o instagram, fins a sèries de televisió o cinema. Aprendrem a identificar els ingredients que conformen el llenguatge de l’art cinematogràfic. Discutirem conjuntament aspectes com ara el guió, els personatges, l’ús de la càmera, el so i la música de diverses peces clàssiques i contemporànies, amb la finalitat d'impulsar el poder creatiu de l'audiovisual entre els alumnes. Després del taller, mai no tornarem a mirar vídeos de la mateixa manera.

Objectius
2. OBJECTIUS
Els objectius són, de manera resumida, els següents:
- Fomentar una mirada crítica sobre el cinema, la televisió i les xarxes socials.
- Conscienciar sobre el consum massiu d’imatges en l’actualitat.
- Aprendre a analitzar els fonaments del llenguatge cinematogràfic (guió, personatges, fotografia, so, poètica...).
- Impulsar la creació audiovisual entre els joves.


Continguts
Conceptes: El contingut del taller estarà format bàsicament per peces audiovisuals de gèneres diferents, seleccionades pel professor, per tal d’il·lustrar la seva explicació i alhora perquè els alumnes les analitzin i les debatin entre ells. Les obres audiovisuals que veurem seran des de una escena de cinema clàssic a un videoclip actual, passant per fragments de la televisió o un curtmetratge fet per joves menorquins.

CONCEPTES
Alguns dels conceptes que es treballaran durant el taller són:
- Guió cinematogràfic
- Plans i perspectiva (pla general, primer pla, pla detall, pla seqüència...)
- Expressió i dramàtica musical
- Construcció del personatge
- Mirada de l’autor
- Muntatge audiovisual

Procediments: El procediment que segueix el taller consisteix en una introducció general del professor, la qual consisteix en l’anàlisi de peces de l’audiovisual contemporani contrastades amb una escena de cinema clàssic. I, un cop feta la introducció, els alumnes hauran d’analitzar amb les eines apreses un parell de curtmetratges actuals.
Actituds: El taller pretén fomentar, d’una banda, una actitud crítica i analítica a l’hora de consumir i mirar audiovisual, ja sigui al cinema o a les xarxes socials. D’altra banda, també s’ensenya la feina que hi ha darrera d’un procés creatiu audiovisual i s’anima als alumnes a produir les seves pròpies obres després de veure’n les eines i mètodes de creació.


Metodologia
Abans: No requereix preparació prèvia.
Durant: Es visionaran les obres audiovisuals i s'engegarà un debat a classe.
Després: El professor proposa alguns concursos (Concursmetratges d’Alternanits, concurs de vídeos de Sant Joan, Jameson NotodoFilmFest, etc.) on els alumnes poden presentar les seves pròpies creacions i els anima a fer-ho. En tot cas, és una proposta opcional i no hi haurà seguiment per part del tallerista.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
l'aportarà s'entitatel centre aportarà l'ordinador, projector -canó ,pantalla i altaveus


Observacions