58. INFORAMADOR/A TURÍSTIC/A 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Carmen Lara, Promoció Turística Responsable de Turisme Cultural Fundació Foment del Turisme de Menorca

 

Descripció
Fundació Foment del Turisme de Menorca gestiona les oficines d'informació turística del Port i Aeroport de Maó, Ajuntament de Maó i Ajuntament de Ciutadella, així com el poblat arqueològic de Torre d'en Galmés (poblat i Centre d'Interpretació), Naveta des Tudons, Torre de Fornells i Fort de Marlborough.
Es tracta de visitar alguna de les oficines com alguns dels monuments per oferir al alumnat de Menorca una nova perspectiva professional con és la d'informador/a turístic/a amb una explicació didàctica.


Objectius
L'objectiu del taller és poder apropar a l'alumnat a una professió en un espai com és l'illa de Menorca en que el turisme és el primer motor econòmic.

Continguts
Conceptes: Menorca amb un potencial cultural i paisatgístic molt important, atrau a una gran quantitat de visitants als que tenim que oferir i orientar des de les oficines d'informació turística. Per tant es necessària la formació de persones per atendre i informar als usuaris sobre les qüestions del seu interès, gestionant les consultes, queixes i/o suggeriments i proporcionant itineraris turístics i activitats culturals segons els requisits especificats.

Procediments: Explicar i mostrar les eines per poder desenvolupar aquesta feina
Actituds: L'actitud que es valorar és l'interès pel coneixement de l'illa tant del paisatge com a nivell cultural.


Metodologia
Abans: Tenir coneixements de cultura de Menorca.
Durant: Es mostrarà com rebre el turista, com es pot programar un itinerari.
Després: La formació de l'alumnat en diferents árees.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'aportarà la entitat 


Observacions


lloc: oficines turistiques i monuments gestionats per la Fundació Foment del Turisme de Menorca